Gå til innholdet
Banner decoration
Okologisk OQ blomster i salaten
Hvorfor ikke bruke blomster i salaten?

Vil du servere mer økologisk mat?

Få inspirasjon, opplæring og veiledning til å få flere økologiske produkter inn i barnehagen, skolen eller storkjøkkenet.

ØQ – Foregangsfylke for økt økologisk forbruk, tilbyr hjelp og veiledning til offentlige og private storhusholdninger som vil legge om til en større andel økologiske råvarer på menyen. ØQ informerer om fordelene ved, og mulighetene for, omlegging til en mer bærekraftig meny.

ØQ tilbyr teorikurs, praktisk kurs, veiledning i din virksomhet, inspirasjonsturer og flere nyttige verktøy. Vi tilbyr kurs og veiledning over hele landet.

Med storhusholdninger mener vi alle som serverer mat utenfor hjemmet. Det kan være barnehager, skoler/SFO, kantiner, restauranter, kafé, bakeri eller arrangement.

Les mer om våre kurs og vårt tilbud på nettsiden til ØQ

Du kan også følge med nyheter og aktiviteter i prosjektet ved å følge oss på Facebook: