Gå til innholdet

Fjellgardsmat

Økologisk kjøtt fra Fjellgardsfe foret på gras

  • Fjellgardsmat. Økologisk kjøtt fra Fjellgardsfe foret på gras

Vi produserer økologisk kalvekjøt som vi selger direkte fra gården eller leverer til kundene.

Verdas beste storfekjøt er sjølvsagt økologisk og kjem etter vår meining frå Fjellgardsfe.
Fjellgardsfe er namnet vi har sett på kvegstamma vi bygger opp her på Skålid. Her går dyra på beite heile sommaren.
Dyra vel sjølve om dei vil forsyne seg av økologiske enger, eller om dei vil beite i utmark. Slik får dei eit variera kosthald etter dyras eige ønske. Dette er også den mest ressursvenlege måten å hauste fôr på. Kveget går ute i frisk luft, milevis frå trafikkera vegar og industri, dei drikk reint vatn og dei går inn og ut av fjøset som dei sjølv ønsker.

Skålid i Fjellgardane,
3870 Fyresdal

Kontakt
Telefon:35041200
E-post: tor@skalid.no
Nettsted