Gå til innholdet

Hogganvik landsby

Hogganvik Landsby er et bo- og arbeidsfellesskap for voksne som trenger spesiell omsorg, medarbeidere og deres familier.

  • Hogganvik landsby

Landsbyen ligger i Vindafjord kommune i Rogaland, 6 mil øst for Haugesund. I landsbyfellesskapet er det for tiden ca 45 mennesker, hvorav 35 bor på stedet.

Hogganvik
5583 Vikedal

Kontakt

Tlf: 52 76 01 11
Mail: hogganvik@camphill.no
Nettsted

Åpningstider
kontoret er åpent mandag - fredag fra kl.9.00 - 13.00