Gå til innholdet
Okologisk Erter foto shutterstock
Økologisk landbruk gir like store avlinger av erter, bønner og linser som drift med store mengder kjemikalier, ifølge en studie fra Berkeley. Foto: Shutterstock

Økologisk er effektivt

Skrevet av Georg Mathisen den 8.1.2019

Avlingene til økologiske bønder er større enn antatt, ifølge ny forskning.

«Økologisk» og «bærekraftig» trenger slett ikke å være det samme som «dyrt».
Det er forskerne ved University of California, Berkeley, som har gått gjennom studier som sammenligner økologisk og annet landbruk. De økologiske avlingene er større enn antatt, fastslår de.

Gjødsel gir mindre effekt
Spesielt på gårder som dyrker flere enn én vekst, klarer økologiske gårder seg godt sammenlignet med dem som bruker kjemikalier intensivt.
– Når det gjelder produktiviteten, setter denne artikkelen ting på plass i sammenligningen mellom økologisk og konvensjonelt landbruk, sier professor Claire Kremen, som har ledet arbeidet med studien.
– Siden det globale matbehovet spås å øke kraftig de neste 50 årene, er det avgjørende å se nærmere på økologisk drift. Selv om vi ser bort fra de miljømessige resultatene av industrielt jordbruk, så har også kunstgjødselens evne til å øke avlingene blitt mindre, ifølge Kremen.

Omfattende
Forskerne har analysert 115 studier. Ifølge en melding fra universitetet gir det data som er tre ganger mer omfattende enn noe som har vært publisert på dette området tidligere. De har funnet ut at økologiske avlinger er 19,2 prosent lavere enn konvensjonelle – en mindre forskjell enn det tidligere anslag har vist.
Berkeley-forskerne mener at studier som sammenligner dyrkingsmetoder, ofte har hatt en slagside og vært mer positive til konvensjonelt landbruk. Det betyr i tilfelle at produktivitetsforskjellen er anslått for høyt.

Avlingene kan økes mer
Berkeley-forskerne har også funnet ut at flere metoder som gjør økologisk drift mer produktiv, kan gjøre forskjellen enda mindre. Både samdyrking og vekselbruk vil kutte forskjellen til under det halve. Det vil si enten å dyrke flere arter på samme jorde samtidig, eller å veksle mellom forskjellige arter fra år til år.
Forskjellene varierer også med hva som dyrkes. Det er for eksempel ikke noen merkbare forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle avlinger av belgfrukter som bønner, erter og linser.
– Å øke andelen av landbruk som bruker bærekraftige, økologiske metoder, er ikke et valg; det er en nødvendighet. Vi kan rett og slett ikke fortsette å produsere mat langt inn i fremtiden uten å ta vare på jordsmonnet, vannet og det biologiske mangfoldet, sier Claire Kremen.