Gå til innholdet
2007-09-02_Lindeberg_gard
Nordre Lindeberg Gård er fortsatt i drift

En spirende dal

Skrevet av Ine Vik den 8.5.2018

Groruddalen huser omtrent hver femte Oslo-innbygger og det har vært drevet jordbruk der i over 4000 år. Nå ønsker groruddølene ny aktivitet og samarbeid mellom gårdene i dalen.

Nordøst i Oslo finner du Groruddalen. Dalstrøket huser omtrent hver femte Oslo-innbygger, og vi finner fire bydeler i dalen: Grorud i nord, Alna i sør, Stovner i øst og Bjerke i vest. Dalen rommer både drabantbyer, villabebyggelse og industriområder. Men visste du at det også finnes gårder her, og at det finnes ambisiøse, grønne planer for dalen?

 

I Groruddalen har det blitt drevet jordbruk i i alle fall fire tusen år, og kanskje enda mer. Det finnes mange kulturminner, og gårdene er noen av dem. Landbruksområdene i Groruddalen var i bruk også etter annen verdenskrig, og mange av de gamle gårdsbygningene er fremdeles intakte. Og groruddølene ønsker seg ny aktivitet på slike gårder, samt en ambisiøs satsning på urbant landbruk. I fjor ble det holdt «Klimatoppmøte i Groruddalen», med stor suksess. Bakgrunnen var et initiativ fra Naturvernforbundet i Groruddalen ovenfor Groruddalen Miljøforum. Her ble det lagt grunnlag for mange spennende prosjekter. Hovedmålene er jo reduksjon av klimagassutslipp og en grønnere dal, men gledelig var det at også hager, urbant landbruk og matproduksjon kom opp på agendaen.

 

Det er altså flere gårder i Groruddalen. Noen er private, mens noen eies av bydelene og kulturetaten. Det skjer lite landbruksdrift på disse, bortsett fra på Lindeberg gård. Nå planlegges mer samarbeid mellom gårdene, og det er ønsket at det her skal foregå landbruksrelaterte aktiviteter, arrangementer og til og med utvikling av nisjeprodukter på gårdene. Lokalmiljøet kan inviteres til å dyrke i parseller og andelsbruk, og slik ta opp igjen tradisjonen fra gamledager, da dalen var primært fungerte som matfat.

Samarbeidsgruppa for klimaspørsmål i Groruddalen består av fire organisasjoner: Naturvernforbundet i Groruddalen, Groruddalen Miljøforum og Global kunnskap. Disse jobber for at dalen skal bli et miljøfyrtårn i hovedstaden, og har utbedret en handlingsplan for lokale initiativ. Denne kalles «En spirende dal». Dette er noe av det det jobbes for:

 

Holdeplasshager

«Grønne perler på et spor»

Groruddalen har 20 holdeplasser langt T-banelinjene, og et drøss med bussholdeplasser. Samarbeidsgruppa vil bidra som pådriver for at det etableres Holdeplasshager tilknyttet flere av stasjonene, med spiselige og pollinatorvennlige vekster, skilting og informasjonsmateriell. En hage kan gi identitet til det enkelte stoppested, og tanken er at de kan fungere som møtested og formidler av kunnskap og grønne verdier. Erfaring viser at slike initiativer blir høyt verdsatt av lokalmiljøet, og at spiselige planter fungerer bra på møteplasser siden alle har et forhold til mat.

 

Pollinatorpassasjer og spiselig skolevei

Samarbeidsgruppa ønsker også at det skal prioriteres pollinatorvennlige vekster langt t-banelinjene. Gjennom å for eksempel klippe plener sjeldnere, vil man få en rekke plenblomster som hvitkløver, og man kan også planlegge blomsterenger der det passer.

Videre ønsker samarbeidsgruppa at det plantes spiselige vekster, frukttrær og bærbusker langs utvalgte strekninger der mange barn går frem og tilbake fra skolen. Her skal barna kunne høste og glede seg, og også få muligheten til å lære om hva de spiser. Holdeplasshager, spiselige vekster og pollinatorvennlige stauder, busker og bær, vil uten tvil bidra til glede for de forbipasserende, men har også et annet aspekt, nemlig å knytte folk sammen, skape dialog og forhåpentligvis plante en interesse.

 

Gårdene i dalen

Den mest kjente gården er kanskje Nordre Lindeberg. Dette er en helårsåpen besøksgård, hvor man kan se dyr og være med i fjøset. Gården er eid av Oslo kommune, og drives av bydel Alna. Målet er å skape positive forhold til dyr, natur, kultur og miljøbevissthet. Gården er en perle i dalen, men i fremtiden blir den kanskje ikke den eneste. Linderud gård er for eksempel et helt nydelig museum (drevet av Museene i Akershus) og byr på blant annet et historisk hageanlegg. På denne gården fantes tidligere et jorde, men jorda ble solgt en gang på 60-tallet. Nå arbeides det med å kanskje kunne begynne å dyrke her igjen. Da trengs det blant annet jord, og et søknadsprosjekt er satt i gang: Jorde trenger jord.

 

Være med selv?

En spirende dal-initiativet kom i gang med hjelp av lokale ildsjeler og støtte i lokalsamfunnet. Alle kommuner har ulik praksis, men flere og flere etablerer midler til grønne initiativ, og samfunnsinteressen for slikt er stor. I Oslo kommune finnes grønne midler og andre tilskudd til urbant landbruk, som husdyrhold, birøkt, plantedyrking og akvakultur. Heng på og lykke til!

 

Takk til Agnes Lyche Melvær og rapporten «En fortelling om urbant landbruk» for nyttig informasjon!

 

okologisk-ine-vilja-boyesen-vik-foto-privat

Ine Vik er aspirerende biolog, og har gitt utallige labsaler varige men som følge av lav terskel for utforskning og eksperimenter. Hun jobber som formidler og vitenskapsjournalist.

Foto: Privat