Gå til innholdet
Melkeproduksjon er bærebjelken i driften: Foran Melkeprodusent Stig Gammelsrød, bak Per Boe Guren og Jens Edvard Kase. Foto: Inger Eide Nordseth
Melkeproduksjon er bærebjelken i driften: Foran Melkeprodusent Stig Gammelsrød, bak Per Boe Guren og Jens Edvard Kase. Foto: Inger Eide Nordseth

Motoren i systemet

Skrevet av Inger Eide Nordseth den 21.6.2017

Gjødselen fra 65 melkekyr er grunnlaget for produksjon av gode gulrøtter og poteter. Møt de ”Tre musketerer” som samarbeider i Øko-Rygge.

- Her kan vi trygt si ”En for alle, alle for en”, forteller Per Boe Guren. Sammen med Jens Edvard Kase og Stig Gammelsrød har de inngått et samarbeid om økologisk grønnsak- og potetdyrking i Øko-Rygge. Melkeproduksjonen gir 540 tonn årlig og de tre samarbeidspartnerne forteller jevnlig om sin vei til vellykkede økobønder, og inspirerer mange med sine erfaringer.
- Vi får flere forespørsler fra bønder i distriktet som vil legge om, og en nøkkel til vellykket drift er å ha tilgang til en økologisk husdyrprodusent. På den måten kan du ha eng i vekstskifte, selv uten dyr, forteller Stig Gammelsrød.

Godt grunnarbeid er viktig
For et vellykket vekstskifte er noe av suksesskriteriene for å produsere potet og gulrot som trives og vokser.
Det var Per Boe Guren som først startet med økologisk produksjon i 1997. I 2001 innledet han samarbeid med Jens Edvard Kase og Stig Gammelrsrød om økologisk grønnsak- og potetproduksjon.
I tillegg har de etablert et samarbeid hvor  Jens og Per produserer økologisk fôr til  melkeproduksjonen hos Stig. Jens og Stig har et samarbeid om konvensjonell produksjon av grønnsaker og poteter.
På de 1200 mål økologiske arealene har de en skifteplan. Det er nøkkelen til et godt resultat.
- Vi har 2-3 årig eng i  omløp for å få en luftigere jord og få bedre jordstruktur. I tillegg har vi korn, åkerbønner og vi snuser litt på høstraps. Høstraps og åkerbønner er veldig gode forgrøder til korn, forteller Per.

Jord og sorter gir god smak
- I tillegg til god jordstruktur er sorter som gir lengre veksttid også viktige faktorer når du produserer gulrot og potet, sier Jens. Han forteller at i gulrotproduksjonen har de valgt sorter som er søte på  smak, bruker lengre tid på og vokse og dermed tar til seg mye næringsstoffer fra jorda.
- En stresset gulrot som har hatt kalde temperaturer og hardhendt behandling gir en bitter smak, forteller Kase.
Når det gjelder potet har de valt en sort som heter Solist.
- Den er enkel å håndtere for forbruker uten alt for store ”øyer” eller ”groper”. Den er veldig god på smak. En annen viktig egenskap er at vi knuser riset ved tørråte. Da kan den fullføre veksten på grønn stilk, forteller Kase.
- Et viktig mål er å fôre kuene med egen produsert fôr og det målet er vi ferd med å nå, sier Gammelsrød.

Kurefjorden Naturreservat: Gården til Per Boe Guren ligger i et landskapsvernområde. Her og på de to nabogårdene han leier dyrkes det gulrot, potet og fôrvekster; åkerbønner (bildet), rughvete, bygg formais og gras. Foto: Inger Eide Nordseth
Bilde: Kurefjorden Naturreservat: Gården til Per Boe Guren ligger i et landskapsvernområde. Her og på de to nabogårdene han leier dyrkes det gulrot, potet og fôrvekster; åkerbønner (bildet), rughvete, bygg formais og gras.

”Timing” er viktig
- Men samarbeidet dere i mellom er vel også en viktig faktor for en vellykket drift?
Per Guren prater varmt om sine samarbeidspartnere og hvor dyktige de er.
- Vi har helt klart et godt samarbeid. Jens og Stig er de «proffe» grønnsak- og potetprodusentene. De har veldig god oversikt, de er ute å følger med på utviklingen, de ser når ting skal gjøres. Når du driver økologisk er det ekstra viktig å være i forkant. Du skal bekjempe ugraset akkurat når det passer og de disponerer arbeidskraften slik at de får kabalen til å gå opp, forteller Guren.

- Hva er det mest utfordrende med å drive økologisk?
- Det er å passe på at alt ikke er i utvikling samtidig. Så er det slikt vær som i dag, sier de og viser til et stadig økende regnvær. Da kommer vi på defensiven når det gjelder ugras, sier Kase.
Likevel er de enig i at det er agronomisk utfordrende å drive økologisk.
- Det er tilfredsstillende å se at vi kan lykkes når vi gjør det riktig, og faktisk se at vi har kontroll med ugraset, avslutter de.

De tre bøndene er inspirasjonsbønder i Landbrukets Økoløft

Les mer på Økorygge.no