Gå til innholdet

Vil gi grisene en bedre hverdag

Smågris liker å ha noe å drive med, og det å rote i jord eller høy er en favorittaktivitet. Det er derfor krav om at grisen skal ha tilgang på noe å rote i. Nå undersøker forskere hvordan smågris påvirkes av kognitive utfordringer i grisehuset, og lar de hente torv eller halm i selvbetjente automater.

Krav om rotemateriale

For at grisen skal trives, er det viktig at den har noe å rote med. Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) er tydelig på at grisen har rett på rotemateriale. De siste tre årene har KSL gjennomført rundt 800 revisjoner i grisehus, der de blant annet har kontrollert at grisene har nok å rote i. Norsk forskrift for hold av svin krever at grisen skal ha tilgang på tilstrekkelig mengde materiale som de kan undersøke, rote i og sysselsette seg med. 

En morsommere hverdag og bedre helse

En forskergruppe fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) undersøker effekten av å tilby ulike rotematerialer til smågris gjennom selvbetjente automater. For å tilrettelegge for god dyrevelferd er det viktig å tilfredsstille de mest grunnleggende atferdsbehovene. Forskernes teori er at positive tiltak som dette både kan redusere frykt, frustrasjon og stress, men også bedre læringsevnen og bidra til bedre immunforsvar og fysisk helse. Forskerne observerer grisenes atferd når de får tak i rotemateriale, og måler alle positive atferder og atferdsuttrykk, som lekeatferd, vokalisering, halestilling og logring, kroppspositur. Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.