Gå til innholdet

Verdens beste ku er norsk

FNs landbruksorganisasjon fremhever kurasen Norsk Rødt Fe (NFR) som verdens beste ku. Norske husdyrgener fra gris og storfe er ettertraktet over hele verden.

Suksessen hviler på en langsiktig forskningsbasert avlsstrategi. Norsk avl har avl har lagt mer vekt på funksjonelle egenskaper på bekostning av for eksempel høy melkeytelse eller rask vekst. På den måten har vi fått mer robuste dyr med få dødfødsler, lite sykdom og godt lynne. De to norske avlsseskapene Geno og Norsvin eksporterer storfe- og grisesperm til over femti land verden over.

 

 

Cellene i dyra legger grunnlaget for mattrygghet

Mattrygghet handler ikke bare om hvordan du behandler maten på kjøkkenet.  Mattryggheten begynner så tidlig som i cellene til dyra. Antibiotikabruken i Norge er svært lav og skyldes blant annet av det norske avlsarbeidet som legger stor vekt på robuste og funksjonelle dyr. Det hjelper også at vi har relativt små, spredte besetninger under gode hygieniske forhold, og et restriktivt regelverk når det gjelder antibiotikabruk.