Gå til innholdet

Norsk mat skaper norske arbeidsplasser - også i industrien!

Mens sysselsettingen i matindustrien i andre nordiske land faller, så øker den i Norge. Visste du at industriproduksjon av mat og drikke sysselsetter over femti tusen - i bygd og by?

grethe-synnøve-finden-lillehammer-nyt-norge-matmerk
Fornøyd: - Ja her er det fole artig å komme på jobb, ler Grethe Bækken.

- Sjølsagt var vi redde for å miste jobbene våre, alle sammen. Sjølsagt! Arbeidsplasser er jo utrolig viktige for folk, særlig for oss som er - jeg holdt på å si - litt opp i årene. 

Det smiler Grethe Bækken, produksjonsmedarbeider.

Vi er på besøk hos Synnøve Finden avd. Lillehammer. Dette er en arbeidsplass med en fin historie. 

Arbeidsplassene ble reddet

- Ja, vi som jobber på huset her var jo gjennom en konkurs her sommeren 2017. Vi sto i fare for å miste jobbene våre. Men heldigvis ble vi kjøpt opp av Synnøve Finden, og arbeidsplassene våre ble reddet, forteller Bækken. 

Siden juli i fjor har Synnøve Finden videreutviklet og satset på produksjon av kvarg lokalene i bygget som i sin tid huset Lillehammer Meieri. I underkant av 15 ansatte jobber på huset. 

jente meieri
Arbeidsplasser i by og bygd: Kjersti Bækken på plass hos Synnøve Finden på Lillehammer

Gode tall: Vekst i sysselsetting i matindustrien

De ansatte hos Synnøve Finden på Lillehammer er en del av Norges største fastlandsindustri. Til sammen er over femti tusen sysselsatt i produksjon av mat og drikke her i Norge.  

Det kan du lese om i siste utgave av den årlige rapporten "Mat og industri" fra Norsk Institutt for Bioøkonomi. 

Rapporten viser at mens sysselsettingen i matindustrien faller i andre nordiske land, øker den her i Norge.

Siden 2009 har antallet sysselsatte økt med 3.600 personer. 

NIBIO forklarer den positive utviklingen slik: "Grunnlaget for matindustriens positive utvikling ligger i råvaretilgang, arbeidskraft, investeringsvilje og kjøpekraftige forbrukere. Tilgangen på marine råvarer vokser, og sjømatindustriens omsetning økte med 24 prosent siste år". 

mari still
Engasjert: Mari Eika, mat-teknolog hos Synnøve Finden på Lillehammer

Arbeid i by og bygd

«Mat og industri 2017» beskriver en matindustri i positiv utvikling med stadig større betydning for det norske industrimiljøet og for bioøkonomien totalt. 

Høy og økende sysselsetting er gode tall for ansatte i matindustrien, som Grethe Bækken og kollegene på Lillehammer. 

- Ja, klart det er viktig for oss. Og særlig er det jo viktig for oss i utkantstrøk at arbeidsplassene våre opprettholdes. Det er ikke bare-bare å få seg ny jobb her, sier Grethe. 

Matindustri gir arbeidsplasser over hele landet, i by og bygd, og arbeidsplassene skapes ikke bare i store konserner og sameier. Det finnes en underskog av små- og mikrobedrifter innen matproduksjon: Hele 96% av bedriftene er små eller mellomstore (SMB), og nær halvparten av verdiskapingen skjer i slike SMB`er. 

 

karin kappelslåen
Husvarm: Karin Kappelslåen fra Gausdal har jobbet for flere arbeidsgivere i lokalene til gamle Lillehammer meieri.

Arbeid for alle

Innen matproduksjon finner du ansatte fra alle utdanningsnivåer:

Én av seks har universitets- og høyskoleutdanning. Hver tredje har grunnskole som høyeste utdanning. 

En av dem som er glad for en arbeidsplass i matindustrien, er Karin Kappelslåen som jobber i avdelinga for lager og ekspedisjon på Lillehammer. Karin har jobbet på huset siden 2008 under ulike arbeidsgivere, fra 2017 for Synnøve Finden. 

- Ja, og jeg er så glad de tok over her. Nå har vi det så fint. Ledelsen er greie folk som tar oss alle på alvor, smiler hun. 

Ikke rart det er lett for Karin Kappelslåen å stemme i et heiakor for Nyt Norge-merket: 

- Ser du etter merket i butikken og velger Nyt Norge, så vet du at du kjøper ei vare som er norsk og som også er produsert og pakket i Norge. Det skaper arbeidsplasser, ikke bare i landbruket, men også for oss i industrien. Det er vi fryktelig glade for! Velg norsk, ler Karin og gir tommel opp, 

Vær med på å sikre norske arbeidsplasser i landbruk og industri - velg Nyt Norge!