Gå til innholdet

Flere kvinner i landbruket

Ifølge Bygdeforsknings undersøkelser får vi stadig flere kvinner i landbruket. Andelen vokser og nærmet seg 16 prosent ved siste telling i 2016. Da ble det telt 6068 kvinnebønder.

Yngre og høyere utdanning

Bygdeforsknings trenddata fra 2016 viser at kvinnebøndene i gjennomsnitt er noe yngre enn sine mannlige kolleger. Kvinnene er i snitt 50 år mens mennene er 55 år. Mens kvinnebøndene i snitt har høyere utdanning enn sine mannlige kolleger, har 50 prosent av mennene yrkesfagutdanning. 50 prosent av mennene har også landbruksfaglig utdanning på videregående eller høyskole nivå, det har 39 prosent av kvinnene også. 

Kvinner drifter ofte gården sammen med en partner

Det er ikke systematiske forskjeller i hvilke hovedproduksjoner som drives av kvinner og menn i landbruket. Det vil si at kvinner og menn driver om lag like ofte med melkeproduksjon, husdyrhold, korn eller planteproduksjon. En viktig forskjell er likevel at mens menn over tid har utviklet en slags en-mannsproduksjon hvor de jobber flere timer og alene, så driver kvinnebønder oftere i samarbeid med en partner.

Kvinnebønders inntekt

Kvinnelige bønder har noe lavere inntekt fra gardsbrukene sine, men på husholdsnivå er det ikke systematiske forskjeller mellom menn og kvinners inntekter. Kvinnebønder har også like ofte som sine mannlige kolleger inntekter fra tilleggsnæringer med utgangspunkt i bruket.

Damene driver oftere økologisk

Andelen som driver helt eller delvis økologisk blant kvinnebønder er i 2016 nær 15%, mot 6% blant menn.