Gå til innholdet

Bondens humør smitter over på kyrne

Harald Hagen fra Romedal leverer melk av ypperste kvalitet til Tine. Med 40 kuer på gården leverer han rundt 300.000 liter melk i året. Fra midten av mai til til midten av oktober går kyrne fritt inn og ut av fjøset hele døgnet.

Harald er sammen med dyra hver dag og passer på at de har det bra. Kyrne melkes i en tandemstall. Tandemstaller er utformet for melking fra siden. Kyrne står i egne båser langs gropkanten, og får full oppmerksomhet av Harald under melkingen. Kyr har det aldri travelt, og krever derfor ro i fjøset før de går inn i mjølkebåsen. I tillegg har kyrne sitt eget helsekort der Harald registrer informasjon om kua. 

Forskere ved Veterinærinstituttet har undersøkt hvordan humøret til bonden smitter over på kyra. Skal du lykkes i fjøset må du være snill, rolig og ha god tid. Det gir fornøyde kuer og mer melk av høy kvalitet. I undersøkelsen har forskerne observert atferden til dyra og bonden i fjøset. Forskerne peker på at et godt forhold mellom dyr og mennesker er viktig for god dyrevelferd, og gir gjennomgående dyr som er trygge og lette å håndtere. Det kan også få betydning for produksjonsresultatene.