Gå til innholdet

Bærekraftig kjøttproduksjon i Trøndelag

På øya Tautra utenfor Frosta i Trondheimsfjorden driver Kjersti Brustad en skikkelig gammeldags bondegård med høner, ender, kaniner, perlehøns, kalkun og grønnsaker til eget bruk, i tillegg til nesten hundre storfe og rundt femti sauer som leveres til Nortura og selges under merkevaren Gilde.

Bevarer det norske landskapet

Kyrne og sauene går sammen på beite, og utfyller hverandre fordi de beiter på litt ulike ting. - For å bevare kulturlandskapet er det helt nødvendig med dyr på beite. De holder kratt og skog unna, forteller Kjersti. – Og det mange ikke vet er at beiting faktisk opprettholder artsmangfoldet i området. Det er mange insekter og planter som har beitemarka som sitt naturlige habitat.

Gjør gress om til mat

Det viktigste med beite er allikevel å utnytte de naturressursene vi har her i landet. Norge er et karrig land med bare 3% jord som egner seg for å dyrke menneskemat, men store områder som egner seg godt for beite. Storfe og lam har enzymet cellulase i vomma, og kan derfor omdanne gress til høyverdig menneskemat. På utmarksbeiter og kuperte enger (som vi har mye av i Norge), er det derfor kun drøvtyggerne som kan produsere mat, fordi vi heller ikke kan dyrke matplanter her i særlig grad.

Utnytter grønnsaksavfall

I tillegg til beite om sommeren og grovfôr (konservert gress) om vinteren, får kyrne til Kjersti også rester fra grønnsaksproduksjon fra Frosta. - Det kan være grønnsaker med feil form eller størrelse, ja alt som av en eller annen grunn ikke går til menneskemat, sier hun. Kjersti lager også sitt eget kraftfôr av selvdyrket bygg, havre, rug og erter. – Da sparer jeg miljøet for transporten. Dessuten liker jeg å være sjølberga og ha kontroll over hele kjeden, forteller hun.

«Grasfôra» i butikk

Storfekjøttet til Kjersti leveres til Gildes nye «Grasfôra»-serie, sammen med kjøtt fra rundt 1500 produsenter fra hele landet. I utlandet har kjøtt fra gressfôra dyr lenge vært en trend, og nå kaster gilde seg med på dansen. «Grasfôra»-serien garanterer at kua har fått minimum 90% gress gjennom hele livsløpet, men ofte har kyrne fått over 95% gress. Fordi kjøttet i «Grasfôra»-serien er produsert, slaktet og pakket i Norge av bønder som følger strenge, norske lover kan det merkes med Nyt Norge.

 

«Grasfôra»-serien er foreløpig å få kjøpt på disse utvalgte Kiwi-butikkene:

Kiwi Osloveien

Kiwi Ligosenteret

Kiwi Strømsø senter

Kiwi CC Martn Hamar

Kiwi Brumunddal

Kiwi Melløs

Kiwi Grålum

Kiwi Borg

Kiwi Ullerudsletta

Kiwi Kjørbekkdalen

Kiwi Porselensfabrikk

Kiwi Moveien

Kiwi Gauterød

Kiwi Kb Kløfta

Kiwi Mortensrud

Kiwi Solli Plass

Kiwi Kjørbo

Kiwi Mølla

Kiwi Fornebuporten

Kiwi Rælingen

Kiwi Hemsedal

Kiwi Laksevåg Senter

Kiwi Heiane

Kiwi HSD

Kiwi Sørlandsparken

Kiwi Lund

Kiwi Nardobakken