Gå til innholdet

Pressekontakt og nyheter

Informasjonsmerket NYT NORGE viser at en matvare består av norske råvarer, er produsert i Norge og at råvarene kommer fra gårdsbruk som er med i kvalitetssystemet i landbruket (KSL). Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) er anerkjent som bransjestandard av Mattilsynet og Arbeidstilsynet. NYT NORGE administreres av Matmerk, som er en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet.

Norske forbrukere ønsker å kjøpe norsk mat?

Merkeordningen NYT NORGE skal gjøre norsk mat mer synlig i butikken. Det er noe både matbransjen og butikkundene ønsker seg. Undersøkelser Matmerk har gjort viser at:

• 54% forbrukere velger alltid norske produkter når det er mulig.
• 88% av forbrukerne kjenner NYT NORGE-merket.
• 83% sier at NYT NORGE merkingen gjør det enklere å velge norsk mat.
• 60% av norske forbrukere sier at NYT NORGE merkingen gjør at de får lyst å kjøpe norsk mat

3550 ulike norske matprodukter fra 81 virksomheter er merket med NYT NORGE.

Hovedkrav til Nyt Norge:

Offisielt 

Nyt Norge bygger på at bonden har et internkontrollsystem i bunn. Råvarene kommer fra norske gårder som gjennom internkontroll og ekstern revisjon kan dokumentere at de følger regelverket. Nesten alle norske bønder (97%) bruker KSL (Kvalitetssystemet i landbruket)  som sitt internkontrollsystem. De leverer egenrevisjon til Matmerk årlig, og omtrent 5000 gårdsbruk får besøk av en ekstern KSL-revisor hvert år. Både Mattilsynet og Arbeidstilsynet har anerkjent KSL som en bransjestandard, henholdsvis for primærproduksjon og for helse-miljø og sikkerhet (HMS)

Norske råvarer

NYT NORGE-merket garanterer bruk av norske råvarer. Kjøtt, egg og melk er alltid fra Norge.For sammensatte produkter er det tillatt med inntil 25 % ikke-norske ingredienser, eksempelvis salt, ris og sukker som vi ikke produserer her til lands.

Videreforedlet i Norge
NYT NORGE stiller krav til at matproduktene i sin helhet er produsert av virksomheter som er lokalisert i Norge.

Kvalitetssikret
Når du velger et produkt merket med NYT NORGE, er du sikret at råvaren kommer fra et gårdsbruk der hensynet til dyr, mennesker og miljø er ivaretatt etter bestemte standarder og at dette kan dokumenteres. 
Kontakter

Pressekontakter

Kommunikasjonssjef

Anne Mette Johnsen

Tlf: 909 61 602

 

matmerkLogo

 

Matmerk er en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet. Matmerk har som formål å bidra til å skape preferanser for norsk mat.