Gå til innholdet

Styret i Matmerk

Håkon Mageli

Håkon Mageli

Styreleder

Arbeidssted: Orkla

hakon.mageli@orkla.no

Ann Merete Furuberg

Ann Merete Furuberg

Nestleder

Arbeidssted: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

merete@smabrukarlaget.no

Trond Reierstad

Trond Reierstad

Styremedlem

Arbeidssted: TINE SA

trond.reierstad@tine.no

Bjørn Gimming

Bjørn Gimming

Styremedlem

Arbeidssted: Norges Bondelag

bjorn.gimming@bondelaget.no

412 75 230

Per Heringstad

Per Heringstad

Styremedlem

Arbeidssted: Nortura

per-her@online.no

901 63 092

Geir Jostein Dyngeseth

Geir Jostein Dyngeseth

Styremedlem

Arbeidssted: Coop Norge

geir.jostein.dyngeseth@coop.no

951 11 728

Eivind Haalien

Eivind Haalien

Styremedlem

Arbeidssted: Norgesgruppen

eivind.haalien@norgesgruppen.no

997 92 220

Greta Hardal

Greta Hardal

Styremedlem

Arbeidssted: Matmerk

greta.hardal@matmerk.no

982 89 707

Trond Vilhelm Lund

Trond Vilhelm Lund

Styremedlem

Arbeidssted: Rørosmeieriet

trond.lund@rorosmeieriet.no

991 07 731

Nina Hegdahl

Nina Hegdahl

Varamedlem

Arbeidssted: Matmerk

nina.hegdahl@matmerk.no

928 50 959