Gå til innholdet

Ansatte i Matmerk

Her finnes en liste over ansatte i Matmerk

Nina Sundqvist

Nina Sundqvist

Administrerende direktør

Nina Sundqvist er administrerende direktør. Hun leder Matmerk, og har det overordnede ansvaret for hele virksomheten. Sundqvist leder også Lokalmatavdelingen i Matmerk

nina.sundqvist@matmerk.no

917 85 620

Anne Mette Johnsen

Anne Mette Johnsen

Avdelingsleder/Kommunikasjonssjef

Anne Mette er leder for avdelingen for kommunikasjon, markedsføring og administrasjon. Anne Mette skal bidra til å tydeliggjøre Matmerks rolle og funksjon mot våre mange målgrupper.

anne.mette.johnsen@matmerk.no

909 61 602

Tom Roterud

Tom Roterud

Avdelingsleder og KSL-sjef

Tom har hovedansvar for drift og utvikling av kvalitetssystemet i landbruket (KSL) og merkeordningen Nyt Norge. Samt godkjenningsordningen for Inn på tunet og KIL

tom.roterud@matmerk.no

995 01 505

Jan Sverre Nordstad

Jan Sverre Nordstad

Marketingsjef

Jan Sverre har ansvar for markedsføring og markedsaktiviteter for alle merkeordningene.

jan.sverre.nordstad@matmerk.no

906 00 560

Camilla Berg Hansen

Camilla Berg Hansen

Digitalredaktør, Matmerk

Camilla Berg Hansen røkter og produserer innhold til Matmerks nettsider og kanaler i ulike sosiale medier.

camilla.berg.hansen@matmerk.no

97508356

Mette Sørensen

Mette Sørensen

Administrasjonssjef

Mette har ansvar for drift, økonomi, administrasjon og IT. I tillegg har hun ansvar for arrangementer i regi av Matmerk.

mette.sorensen@matmerk.no

482 35 287

Morten Nymoen

Morten Nymoen

Webredaktør

Morten er digital kommunikator og redaktør for www.økologisk.no. Hans oppgave er å øke kunnskapen om økologisk mat og jordbruk, fortrinnsvis norskprodusert, på relevante digitale flater.

morten.nymoen@matmerk.no

93634998

Camilla Stranger-Thorsen

Camilla Stranger-Thorsen

 

Camilla er vårt blide ansikt utad. Hun sitter i resepsjonen og har ansvar for sentralbordet, post, arkiv og daglige administrative gjøremål. Camilla holder oversikt over hvem som er hvor, møtevirksomhet og interne arrangementer.

camilla@matmerk.no

930 34 036

Bjørn Austad Hvaleby

Bjørn Austad Hvaleby

Fagsjef KSL

Bjørn har ansvar for å følge opp varemottakerne i deres bruk og formidling av KSL til sine produsenter. Han har også oppgaven med oppfølging av Mattilsynet på distriktsnivå, faglaga og Norsk Landbruksrådgiving. I tillegg har han en utstrakt kontakt med bønder i forhold til veiledning i bruk og innspill på videre utvikling av KSL-standarden. Bjørn er sekretær for faggruppe HMS.

Bjorn.Hvaleby@matmerk.no

969 02 361

Elin Røssvoll

Elin Røssvoll

Seniorrådgiver Veterinær

Elin har ansvar for videreutvikling av KSL-standarden som felles kvalitetssystem og verktøy for landbruket. Hun veileder produsenter og varemottakere i bruk av KSL, og hun deltar i samarbeidsfora som jobber med husdyrproduksjon og dyrevelferd. Elin er sekretær for KSL faggruppe husdyr.

elin.rossvoll@matmerk.no

99 69 30 59