Gå til innholdet

Ansatte i Matmerk

Her finnes en liste over ansatte i Matmerk

Nina Sundqvist

Nina Sundqvist

Administrerende direktør

Nina Sundqvist er administrerende direktør. Hun leder Matmerk, og har det overordnede ansvaret for hele virksomheten. Sundqvist leder også Lokalmatavdelingen i Matmerk

nina.sundqvist@matmerk.no

917 85 620

Anne Mette Johnsen

Anne Mette Johnsen

Avdelingsleder/Kommunikasjonssjef

Anne Mette er leder for avdelingen for kommunikasjon, markedsføring og administrasjon. Anne Mette skal bidra til å tydeliggjøre Matmerks rolle og funksjon mot våre mange målgrupper.

anne.mette.johnsen@matmerk.no

909 61 602

Tom Roterud

Tom Roterud

Avdelingsleder og KSL-sjef

Tom har hovedansvar for drift og utvikling av kvalitetssystemet i landbruket (KSL) og merkeordningen Nyt Norge. Samt godkjenningsordningen for Inn på tunet og KIL

tom.roterud@matmerk.no

995 01 505

Jan Sverre Nordstad

Jan Sverre Nordstad

Marketingsjef

Jan Sverre har ansvar for markedsføring og markedsaktiviteter for alle merkeordningene.

jan.sverre.nordstad@matmerk.no

906 00 560

Camilla Berg Hansen

Camilla Berg Hansen

Digitalredaktør, Matmerk

Camilla Berg Hansen røkter og produserer innhold til Matmerks nettsider og kanaler i ulike sosiale medier.

camilla.berg.hansen@matmerk.no

97508356

Mette Sørensen

Mette Sørensen

Administrasjonssjef

Mette har ansvar for drift, økonomi, administrasjon og IT. I tillegg har hun ansvar for arrangementer i regi av Matmerk.

mette.sorensen@matmerk.no

482 35 287

Morten Nymoen

Morten Nymoen

Webredaktør

Morten er digital kommunikator og redaktør for www.økologisk.no. Hans oppgave er å øke kunnskapen om og etterspørselen etter økologisk mat, fortrinnsvis norskprodusert, på alle relevante digitale flater.

morten.nymoen@matmerk.no

93634998

Camilla Stranger-Thorsen

Camilla Stranger-Thorsen

 

Camilla er vårt blide ansikt utad. Hun sitter i resepsjonen og har ansvar for sentralbordet, post, arkiv og daglige administrative gjøremål. Camilla holder oversikt over hvem som er hvor, møtevirksomhet og interne arrangementer.

camilla@matmerk.no

930 34 036

Hege Hopen

Hege Hopen

Fagsjef KSL og Nyt Norge

Hege er fagsjef for KSL/Nyt Norge og jobber med samordning og utvikling av kvalitetsarbeid i verdikjeden med særlig vekt på sammenhengen mellom KSL og Nyt Norge.

hege.hopen@matmerk.no

909 278 97

Geir Ellingsen

Geir Ellingsen

Fagsjef KSL

Geir er ansvarlig for drift og utvikling av KSL sin revisjonsdatabase. Han har videre ansvar for tildeling og samordning av revisjonsoppdrag i samarbeid med varemottakerne/råvarekjøperne. Bidrar også med utvikling av standarder og benchmarking mot andre kvalitetssystemer. Han svarer også på spørsmål knyttet til KSL.

geir.ellingsen@matmerk.no

481 68 318