Gå til innholdet

Tildelinger

Det er Matmerks styre som fatter vedtak om tildeling av tilskudd fra KIL. Som grunnlag for styrets vedtak ligger en rådgivende innstilling fra Faggruppe KIL.

Vedtak om tildeling av tilskudd fra KIL vil bli fattet i løpet av 1. kvartal. Alle søkere vil umiddelbart etter styrets vedtak bli gitt svar i brevs form om utfallet av sin søknad.

Søkere som får godkjent sine søknader vil bli informert nærmere om betingelsene for tildelingen av tilskuddet, krav til rapportering mm.

Oversikt over prosjekter som har fått tildelt støtte fra KIL:

KIL-TILDELING 2017

KIL-TILDELING 2016

KIL-TILDELING 2015

KIL-TILDELING 2014

KIL-TILDELING 2013

KIL-TILDELING 2012

KIL-TILDELING 2011

KIL-TILDELING 2010

KIL-TILDELING 2009

KIL-TILDELING 2008

KIL-TILDELING 2007

KIL-TILDELING 2006