Gå til innholdet

Søknad

Tilskudd fra KIL kan søkes av faglige og økonomiske organisasjoner i landbruket, og av utdanningsinstitusjoner. Det kan med fordel etableres et samarbeid mellom aktuelle institusjoner og organisasjoner. Søknader kan sendes både fra sentralt, regionalt og lokalt nivå. Det kan bare søkes om tilskudd fra KIL en gang hvert år. Frist for innsending av søknader om støtte fra KIL i 2018 er 15. desember 2017.

Som hovedregel kan det ikke søkes om støtte fra KIL til prosjekter som vurderes å være en del av søkers ordinære oppgaver. I særskilte tilfelle kan det gjøres unntak for prosjekter som gjelder videreutvikling av tidligere KIL-støttede prosjekter. Privatpersoner kan heller ikke søke om tilskudd fra programmet.

Kriterier for tildeling
Kriteriene for tildeling av midler fra KIL er gitt i egne retningslinjer fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (se seksjonen Retningslinjer).

I 2018 ser vi gjerne søknader innenfor disse områdene:

  • teknologi, klima og miljø
  • plantehelse og sortsvalg
  • dyrehelse og dyrevelferd
  • KSL som styringsverktøy - kompetanseheving innenfor avviksområder

Søknader hvor det er etablert et samarbeid om å utvikle og gjennomføre kurstilbudet, og hvor det er planer for hvordan tilbudet skal videreføres og spres til andre steder, prioriteres.

En søknad skal omfatte:
- utfylt og underskrevet søknadsskjema
- intensjonsavtaler mellom partene som deltar i prosjektet

Fastsatt søknadsskjema skal benyttes ved alle søknader om tilskudd fra KIL. Søknadsskjema og veiledning til utfylling av søknadsskjema finner du nederst på siden. 

Søknadsfrist
Det kan bare søkes om tilskudd fra KIL en gang hvert år. Søknadsfrist for KIL-tildeling i 2018 er 15. desember 2017.

Søknader som er datert etter søknadsfristen vil, dersom annet ikke er avtalt med Matmerk, normalt bli avvist ved denne søknadsrunden. Søknader som mangler underskrift vil heller ikke bli behandlet.


Last ned søknadsskjema her:

SØKNADSSKJEMA KIL 2018 - BOKMÅL

SØKNADSSKJEMA KIL 2018 - NYNORSK

 

SØKNADSVEILEDER - BOKMÅL

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV SØKNAD - NYNORSK