Gå til innholdet

Søknad

Tilskudd fra KIL kan søkes av faglige og økonomiske organisasjoner i landbruket, og av utdanningsinstitusjoner. Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd fra KIL.

Kriterier for tildeling
Kriteriene for tildeling av midler fra KIL er gitt i egne retningslinjer fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (se seksjonen Retningslinjer).

Søknadsfrist 
Det kan søkes om tilskudd fra KIL en gang årlig. Frist for innsending av søknader om støtte fra KIL i 2019 vil bli fastsatt og opplyst om av Landbruksdirektoratet.