Gå til innholdet

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra KIL er gitt av Landbruks- og matdepartementet (LMD).

KIL-midler kan tildeles prosjekter som omfatter utvikling og utprøving av nye kompetansegivende tilbud rettet mot yrkesutøvere i landbruket eller i landbruksbasert næring, eller til videreutvikling av eksisterende kompetansegivende tilbud. Tilbudet skal som et minimum gi et skriftlig kompetansebevis.

Prosjekter som har potensial til å bli et tilbud til en stor del av produsentene innen den aktuelle produksjonen vil bli prioritert. 

Følgende vil bli vektlagt ved vurderingen av søknadene:

  • tilbudet gir betydelig faglig og/eller økonomisk nytteverdi for yrkesutøverne
  • det blir ansett som viktig at tilbudene gir formell kompetanse på videregående skole nivå eller høyere
  • videreføring og bruk av det utviklede tilbudet
  • plan for å gjøre tilbudet tilgjengelig i hele landet/aktuelle deler av landet
  • samarbeid om utvikling, utprøving og vidareføring av tilbudet
  • lokal/regional medfinansiering
  • lærings- og overføringsverdi
  • prosjektet gir tilbud på et av områdene Matmerk har vedtatt å prioritere det aktuelle året (se seksjonen Søknad)

 

Retningslinjer for forvaltningen av KIL.