Gå til innholdet

Rapportering

For prosjekter som har fått tilskudd fra KIL stilles det krav til rapportering. Dette gjelder årlig rapportering for prosjekter som går over flere år og sluttrapportering av ferdigstilte prosjekter.

Sluttrapport KIL
Frist for sluttrapportering av KIL-prosjekter er til vanlig 1. mars året etter at prosjektet er sluttført. Frist for sluttrapportering vil være angitt i tilskuddsbrevet.

Årsrapport KIL
For KIL-prosjekter som går over flere år skal det årlig og innen 1. mars sendes inn en rapport som viser status og fremdrift for prosjektet.

Ønsker man delutbetalinger underveis i prosjektet må det også sendes inn en slik rapport, samt attestert regnskap for prosjektet. Kravene til dette vil være nærmere angitt i tilskuddsbrevet.

Skjemaer for rapportering kan lastes ned her:

ÅRSRAPPORT (BOKMÅL)

ÅRSRAPPORT (NYNORSK)

SLUTTRAPPORT (BOKMÅL)

SLUTTRAPPORT (NYNORSK)