Gå til innholdet

Rapportering

For prosjekter som har fått tilskudd fra KIL stilles det krav til rapportering. Dette gjelder årlig rapportering for prosjekter som går over flere år og sluttrapportering av ferdigstilte prosjekter.

Ut 2018 skal rapportering av pågående KIL-prosjekter gjøres til Matmerk.

Sluttrapport KIL
Frist for sluttrapportering er angitt i tilskuddsbrevet, og er til vanlig satt til 1. mars året etter at prosjektet etter prosjektplanen skal være sluttført. Kravene til hva sluttrapporteringen skal omfatte er gitt i tilskuddsbrevet.

Årsrapport KIL
For KIL-prosjekter som går over flere år skal det årlig og innen 1. mars sendes inn en rapport som viser status og fremdrift for prosjektet.

Ønsker man delutbetalinger underveis i prosjektet må det også sendes inn en slik rapport, samt attestert regnskap for prosjektet. 

Kravene til hva rapporteringen skal omfatte er gitt i tilskuddsbrevet.Skjemaer for rapportering kan lastes ned her:

ÅRSRAPPORT (BOKMÅL)

ÅRSRAPPORT (NYNORSK)

SLUTTRAPPORT (BOKMÅL)

SLUTTRAPPORT (NYNORSK)