Gå til innholdet

Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket

KIL skal bidra til kompetanseutvikling for yrkesutøvere innen primærlandbruket eller innenfor andre næringer i tilknytning til landbruket, gjennom utvikling eller videreutvikling av nasjonale og regionale kompetansetilbud. KIL-midlene avsettes i jordbruksoppgjøret.

I jordbruksoppgjøret 2018 ble det besluttet av forvaltningen av KIL skal overføres til Landbruksdirektoratet fra og med 2019. Søknader om tilskudd fra KIL for tildelingsåret 2019 skal derfor rettes til Landbruksdirektoratet. Nærmere opplysninger om dette vil bli gitt av Landbruksdirektoratet.

Ut 2018 skal rapportering av pågående KIL-prosjekter gjøres til Matmerk.