Gå til innholdet

Pressekontakter og nyhetslister

Matmerk er en uavhengig stiftelse som som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Vi skal også styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere.

Matmerk eier merkeordningene NYT NORGE, Spesialitet og forvalter - på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet - merkeordningen Beskyttede betegnelser. Vi har også ansvaret for Kvalitetssystemet i landbruket.

Matmerk er en uavhengig, offentlig støttet stiftelse stiftet av Landbruks- og matdepartementet i 2007 og styres av et styre med representanter fra landbruket, matprodusenter, dagligvarekjeder og merkebrukere.

Kontakt Matmerk

Pressekontakter:

Kommunikasjonssjef Anne Mette Johnsen:

TLf: 909 61 602