Gå til innholdet

Bli merkebruker - de viktigste kravene

Merkeordningen NYT NORGE skal gjøre norsk mat mer synlig i butikken. Alle matprodukter basert på norske råvarer kan bruke NYT NORGE-merket så sant kravene i ordningen er innfridd for det aktuelle produktet.

Bli merkebruker

Undersøkelser Matmerk har gjort viser at:

  • 59% av norske forbrukere velger alltid norske matvarer når det er mulig.
  • 89% av norske forbrukere kjenner til Nyt Norge-merket.
  • 86% av norske forbrukere sier at Nyt Norge merkingen gjør det enklere for meg å velge norsk mat.
  • 61% av norske forbrukere sier at Nyt Norge merkingen gjør at de får lyst å kjøpe norsk mat.


NYT NORGE er en merkeordning som imøtekommer forbrukernes ønske om opprinnelsesmerking.
Merkeordningen er også et resultat av at matbransjen lenge har ønsket seg en felles måte å tydeliggjøre norsk matvareproduksjon på

NYT NORGE gjør det enklere for forbrukerne å velge ditt produkt!

Hvilke krav stilles

Hovedregelen er at råvarene skal ha 100 % norsk opprinnelse. Men fordi Norge av klimatiske grunner ikke kan produsere alle råvarer selv, vil råvarekravet bli satt noe lavere for enkelte sammensatte produkter og produkter med høy foredlingsgrad. 

Her er de viktigste kravene:

  • Råvarene skal være norske og komme fra gårdsbruk med dokumentert kvalitetssystem og internkontrollsystem. F.eks KSL (Kvalitetssystemet i landbruket).
  • Produktene skal være produsert av virksomheter som er lokalisert i Norge.
  • For sammensatte produkter er kravet at minimum 75 % av ingrediensene (målt i vekt) skal ha norsk opprinnelse.
  • For kjøtt, melk og egg gjelder 100 % norsk opprinnelse.
Nyttig

LOGG INN TIL DIN SIDE PÅ NYT NORGE

Kontakt

Ønsker du en presentasjon av NYT NORGE eller vil du bli merkebruker?

Kontakt Greta Hardal på mail eller telefon:

982 89 707. 

Send inn søknaden din her:

Nyt-norge-jordbaer-limemarinert