Gå til innholdet

For bransjen

Spesialitet-merket skal bidra til verdiskaping og mangfold i norsk matproduksjon gjennom å fremheve nye og etablerte produkter med spesielle kvalitetsegenskaper og unik smak. Spesialitet-merket tildeles for 3 år av gangen.

 
 
Hvilke krav stilles til produktet:
• Produktet skal ha kvaliteter utover standardprodukter i samme kategori.
• Bruk av en spesiell råvare, en unik oppskrift eller at det er brukt en unik produksjonsprosess skal sørge for dette.
• Produsert av ingredienser med norsk opprinnelse og videreforedlet i Norge
• For landbruksbaserte produkter skal gårdsbruket som har levert råvaren ha etablert Kvalitetssystem for Landbruket (KSL)
• Produktet skal gi en unik smaksopplevelse – Spesialitets uavhengige fagjury vurderer dette.
• Merket blir tildelt for 3 år av gangen, deretter søkes om fornyelse
 
 
Hvordan søker jeg om Spesialitet?
Last ned søknadskjema og kravsett her, og send til post@matmerk.no eller Matmerk v/ Marit Strand, Pb 487 Sentrum, 0105 Oslo.
Vi tar kontakt med deg og finner sammen ut om ditt produkt kvalifiserer til å gå videre i en søknadsprosess. 
 
Dersom produktet oppfyller fastsatte krav sendes det videre til vurdering hos fagjury for Spesialitet. Her kan du lese mer om Spesialitets fagjury.
 
Kostnader for bruk av Spesialitetsmerke er årlig merkebrukeravgift 8000 kr + 1 promille av omsetning for godkjente produkter.
 
 

                                                                                                                                                  

Kontaktperson:

Marit Strand, Fagsjef Spesialitet                  

Telefon: 926 14 992

 

Søknadsskjema produkt (husk å laste ned først)

Søknadsskjema virksomhet

Her finner du søknadsskjema for virksomheten din og produktet du ønsker å søke på.

Kravsett Spesialitet

Her finner du krav som stilles til Spesialitet-merkede produkter.

Veileder produktmerking og etikett

Her finner du veileder for produktmerking og etikett