Gå til innholdet

Nytt styre i Matmerk

Skrevet av Matmerk den 21.11.2016

Valg av nytt styre skjer i styremøtet 06.12.2016, i forkant av dette skal valgkomiteens innstilling bekjentgjøres offentlig.

Matmerks styre består av 8 medlemmer fra hele verdikjeden for mat. I tillegg har de ansatte en representant i styret. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen og ved årsskiftet er fire styremedlemmer og de ansattes representant på valg. Styrets leder velges for ett år av gangen, og i 2016 har Håkon Mageli ledet Matmerks styre.

Valg av nytt styre skjer i styremøtet 06.12.2016, i forkant av dette skal valgkomiteens innstilling bekjentgjøres offentlig.

Valgkomiteen har lagt fram følgende innstilling til valg av styremedlemmer i Matmerk:

•    Håkon Mageli (Orkla ASA) gjenvelges som leder for 2017
•    Bjørn Gimming (Norges Bondelag) gjenvelges for perioden 2017-2018
•    Geir Jostein Dyngeseth (Coop Norge Handel AS) gjenvelges for perioden 2017-2018
•    Per Heringstad (Nortura SA) velges som nytt styremedlem for perioden 2017-2018
•    Greta Hardal (Matmerk) gjenvelges som ansattes representant for perioden 2017-2018
•    Nina Hegdahl (Matmerk) gjenvelges som ansattes varamedlem for perioden 2017-2018

Trond Vilhelm Lund (Rørosmeieriet AS) er valgt som nytt styremedlem etter at Bjørn Ringstad (Tind Spekevarer AS) trakk seg i oktober 2016. Lund er valgt fram til utgangen av 2018.

Merete Furuberg har vært erstattet av Arne Lofthus i Matmerks styre siste halvår 2016, hun kommer tilbake i Matmerks styre fra 01.01.2017.

Styret i Matmerk vil fra 01.01.2017 bestå av:

•    Håkon Mageli (Orkla ASA) – leder
•    Bjørn Gimming (Norges Bondelag)
•    Merete Furuberg (Norsk Bonde- og Småbrukarlag)
•    Trond Reierstad (Tine SA)
•    Per Heringstad (Nortura SA)
•    Geir Jostein Dyngeseth (Coop Norge Handel AS)
•    Eivind Haalien (NorgesGruppen ASA)
•    Trond Vilhelm Lund (Rørosmeieriet AS)
•    Greta Hardal (Matmerk)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Valgkomiteen består av leder Kristin Orlund (Landbruks- og matdepartementet), Ola Hedstein (Norsk Landbrukssamvirke), Birte Ustad (Norges Bondelag/Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Ingvill Størksen (Virke) og Gaute Lenvik (NHO Mat og Drikke).