Gå til innholdet
KSL sjef Tom Roterud portrett matmerk
KSL-sjef Tom Roterud ønsker dere alle en riktig jul og et godt nyttår!

Norske bønder gjør en viktig jobb

- Det at vi har et felles kvalitetssystem i landbruket i Norge er unikt i verdenssammenheng.

- Det at vi har et felles kvalitetssystem i landbruket i Norge er unikt i verdenssammenheng, og at 99% av bøndene bruker det legger grunnlaget for at både varemottakere og forbrukere har tillit til norsk landbruk,  sier KSL-sjef Tom Roterud, og legger til: - Vi i Matmerk trenger å snakke mer med bøndene, og i 2014 skal vi satse enda mer på det.
I dag er det 27.000 bønder som gjør egenrevisjonen elektronisk, og leverer den på nett. 
- Denne e-posten går til dere som har registrert e-post i Produsentregisteret, og vi ønsker å fylle det med nyttig stoff, gjøre dere bedre kjent med hva revisorene tenker, og hva andre bønder er opptatt av når det gjelder bruk og bedring av kvalitetssystemet i landbruket. Og ikke minst vil jeg gjerne ha tilbakemelding fra dere på hva vi kan bli bedre på.

Avhengig av felles system
Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) sikrer at norskprodusert mat holder høy kvalitet og produseres på en måte som tar hensyn til både dyr, mennesker og naturen forøvrig. KSL er en forutsetning for NYT NORGE-merket.
- Vi vet at det krever jobb og oppfølging fra bøndene, vi vet også at både myndigheter, som Mattilsynet og varemottakere som Nortura, Nordfjord Kjøtt, Gartnerhallen og Tine er helt avhengige at vi har et felles system i landbruket som blir brukt av bonden. Alternativet kunne fort blitt at hver bonde måtte forholde seg til mange ulike kvalitetssystemer, slik at Tine hadde sitt system, Q-meieriet sitt, Nortura et eget og Nordfjord Kjøtt et annet. Det hadde økt både skjemavelde og byråkratiet for bonden, sier KSL-sjefen.

Vil høre fra bonden
- Mange bønder synes KSL-revisjonen og KSL-standarden kunne vært enklere, samtidig skal den jo ivareta et omfattende lov- og regelverk for næringa på over 1700 sider. Vi har som mål at KSL skal bli enkelt, nyttig og tidsbesparende,både for bønder og for varemottakere. Så derfor trenger vi å høre fra bonden selv.
- Vi er spente på responsen utover året som kommer og vil gjerne ha alle gode tips og råd inn til oss i KSL-avdelingen. Du når oss enkelt på post@matmerk.no. Dessuten vil jeg bruke denne anledningen til å takke for den jobben dere som produsenter gjør med å sikre kvalitet i produksjonen gjennom hele året. Jeg ønsker dere alle en riktig jul og et godt nyttår!