Gå til innholdet
Stiftelsen_Matmerk_logo_liten (1)

Matmerks valgkomite har levert innstilling til nytt styre

Valgkomiteen i Matmerk har levert sin innstiling til nye styremedlemmer i Matmerk for perioden 2020 - 2021. Valgkomiteens innstilling behandles i styremøte i Matmerk 16. desember

Valgkomiteens innstilling for 2020 er:

 • Håkon Mageli, Orkla, gjenvalg som styreleder for 1 år
 • Eivind Haalien, Norgesgruppen, gjenvalg for 2 år 
 • Martina Rabsch, Rema 1000, gjenvalg for 2 år
 • Nina Kolltveit Sæter, Tine, nytt medlem for 2 år
 • Ellen Flø Skagen, Nortura, nytt medlem for 2 år
 • Kathrine Kinn, Norges bonde og småbrukarlag, nytt medlem for 2 år.

Ikke alle styremedlemmer er på valg, og disse fortsetter ut 2020:

 • Bjørn Takle Friis, Coop
 • Bjørn Gimming, Norge Bondelag
 • Trond Vilhelm Lund, Rørosmeieriet
 • Greta Hardal, Matmerk, ansattrepresentant.

Valgkomité

I hht. vedtektene § 6 skal Stiftelsen Matmerk ha en valgkomité bestående av inntil fem medlemmer oppnevnt av styret. Styret skal vedta en instruks for valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv leder. Valgkomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Valgkomiteen skal bestå av representanter utpekt etter samme prinsipper og på samme måte som angitt for styret i § 5 tredje avsnitt. Landbruks- og matdepartementet skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen fungerer inntil nye medlemmer er utpekt. Valgkomiteen trer i funksjon i forbindelse med utløpet av en valgperiode, eller ved fratreden i valgperioden.

Forslag til aktuelle representanter til styret bør ved nyvalg søkes forankret hos de sentrale aktørene nevnt i § 5, tredje avsnitt. Valgkomiteen skal innstille på kandidat til styrets leder. Valgkomiteens innstilling skal gjøres offentlig tilgjengelig. Valgkomiteen skal også foreslå overfor styret styrets godtgjørelse for det følgende året.

Valgkomiteens medlemmer:  

 • Kristin Orlund (leder), Landbruks- og matdepartementet
 • Ingvill Størksen, Hovedorganisasjonen Virke
 • Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke
 • Birte Usland, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag