Gå til innholdet
Matmerk Hardanger fjord fjell landskap foto eivor eriksen

Matmerk har innført skjerpede tiltak

Vår policy omfatter egne medarbeidere, revisorer, kunder og andre samarbeidspartnere. Hensikten er å redusere smitterisiko mest mulig.

Beslutning gjelder fram til 27.april, men kan endres dersom Folkehelseinstituttet, andre offentlige myndigheter eller samarbeidspartnere gir ny informasjon som vi må hensynta. 

Matmerk legger som overordnet policy retningslinjer fra Folkehelseinstituttet til grunn.

  • Det innføres umiddelbart generelt påbud om forhøyet håndhygiene og hostehygiene i kontorlandskapet for alle ansatte og besøkende. 
  • Det oppfordres til å redusere håndhilsen og ansiktsberøring. Men et hei og et smil er fortsatt lov og veldig hyggelig!
  • Det innføres et generelt reiseforbud for tjenestereiser for våre ansatte både innland og utland de neste fire ukene. Sjekk om møter kan gjøres gjennom Skype.
  • For private flyreiser for våre ansatte oppfordres det sterkt til å følge Folkehelseinstituttet anbefalinger. 
  • For gjennomførte reiser i områder definert som vedvarende smitteområdet, settes vedkommende automatisk i 14-dagers karantene med hjemmekontor. Ved påvist smitte på en selv eller nær familie, utvides dette til å bli en hjemmeisolasjon med de ekstra restriksjoner dette medfører.
  • Matmerk avlyser/utsetter alle møter, samlinger og arrangementer med mer enn 25 deltakere. Mindre møter går som normalt - med de forhåndstiltak som er beskrevet ovenfor.
  • For de som arbeider på oppdrag fra Matmerk som KSL- revisorer, gjelder de samme generelle reglene om å følge Folkehelseinstituttets hygieneråd. KSL-revisorer praktiserer streng hygiene ved gårdsbesøk som hovedregel også i normalsituasjoner og er godt trent på dette.