Gå til innholdet
BB_utdeling
Setersmør og Lyngenlam er nå en del av Norges nasjonale matskatter.

Jubel i Berlin for lokalmat fra fjell, fjord og vidde

Skrevet av Anne Mette Johnsen den 17.1.2020

- Skal vi lykkes med å gjøre Norge til en matnasjon av rang, så trenger vi dedikerte lokalmatprodusenter. De som tar vare på råvarene fra sitt område, og lager fantastisk mat av dem. Det er nettopp fire slike jeg skal hedre i dag, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad under åpningen av Norge sin stand på Grune Woche i Berlin.

- Reinsdyrkjøtt fra Røros, elgkjøtt fra Østerdalen, smør fra melkekyr som beiter på setra og lam fra Lyngsalpene. Rett og slett noe av det beste Norge har å by på av råvarer. Og for noen matprodukter disse fire lokalmatprodusentene lager. Aboslutt noe å vise fram på en av verdens største mat- og reislivsmesser i Berlin, sier en entusiastisk direktør i Matmerk, Nina Sundqvist.

Under åpningen av Norges stand på Grune Woche, delte statsråd Bollestad ut heder og ære. Fire stolte lokalmatprodusenter fikk bevisene på at deres produkter er i særklasse. Lyngen lam og Norsk setersmør har fått godkjent hver sin Beskyttet betegnelse. Gransjøberget Viltkjøkken og Rørosrein tildeles Spesialitet-merker. Merkene viser at produktene er kommet gjennom det trange nåløyet til fagjuryen.

 

Beskyttet tradisjonelt særpreg til Setersmør

- En skatt er noe som er verdifullt – en nasjonal matskatt er mat som er verdifull for hele nasjonen. Setersmøret har en mange hundre – kanskje flere tusen år gammel tradisjon. I tillegg til unik smak, farge og kvalitet inneholder setersmøret historien om samspillet mellom menneske, dyr og natur. I setersmør skal kuene høste minst 70% av tørrstoffet fra utmark. Hvis noe skal kunne kalles bærekraftig så er det den urgamle høstingskulturen. Og hvis noe fortjener status som nasjonal matskatt så må det være setersmøret, sier Siv Beate Eggen fra Norsk Seterkultur.

Setersmøret er nå en av de nasjonale matskattene, og er dermed beskyttet i lovs form. Lovteksten kan lese her.

 

Beskyttet geografisk betegnelse til Lyngenlam

- Dette var stor stas, sa Runo Berglund fra Lyngenlam SA, da han mottok diplomer og plakett som bevis for at Lyngenlam nå er en del av Norges nasjonale matskatter.

- Vi har et sterkt ønske om å gjøre Lyngenlam sporbart og tilgjengelig til forbruker. Det ligger mye arbeid bak konseptet Lyngenlam. Mange år med markedsføring og arbeid med dokumentasjon av konseptet. Derfor er det viktig for oss produsenter å få merkevarebeskyttelse en Beskyttet geografisk betegnelse gir. Nå unngår vi at andre plagierer merkevaren, sier Berglund.

Les forskriftsteksten for Lyngenlam her.

 

Spesialitet til fire produkter fra Rørosrein

Spes_rørosrein
Spesialitet til hele fire produkter fra Røros rein.

- Å få Spesialitet, henger høyt. Vi vet det er vanskelig å få dette, og det er en utmerkelse som sier noe om å produsere kvalitetsprodukter.  Det er veldig få produkter av rein og produsenter med reinsdyrkjøtt som har fått tildelt denne utmerkelsen, derfor er vi er svært stolte av å nå være blant de fremste lokalmatprodusenter i Norge, sier Eva Nordfjell, daglig ledere i Rørosrein.

Rørosrein fikk Spesialitet for fire ulike produkter av reinsdyr; Flatbiff av reinsdyrkalv, Pinnekjøtt av reinsdyr, Rørosviddas perle (Mørbrad av rein) og Bare Rein (Spekepølse av rein)

Les mer om Rørosrein

 

 

 

Spesialitet til Elgsylte fra Gransjøberget

Spes_gransjøberget
Spesialitet til Elgsylte fra Gransjøberget

- Vi bærer tradisjonen videre fra distriktet vårt (Østerdalen) der vi ofte hører fra de eldre at "mor brukte også elg i sylta!". Gamle resepter og produksjonsteknikker er justert med en ny vri, tradisjonelt mathåndverk er tilpasset en moderne produksjon. Spesialitetsmerket skal vi bruke aktivt frem mot neste års julesalg, sier Marianne Wimmer, daglig leder i Gransjøberget Viltkjøkken.

Les mer om Gransjøberget

 

 

De to merkeordningene Spesialitet og Beskyttet betegnelse adminstreres av Stiftelsen Matmerk. De er ulike i innhold, søknadsprosess og tildelingskriterier:


Spesialitet: Utvalgt av fagjury

Merkeordningen “Spesialitet” er en offisiell merkeordning som viser forbrukeren vei til  lokalmat i særklasse. Merkeordningen skal fremme mangfoldet av lokalmat- og drikke i Norge. Ordningen forvaltes av Stiftelsen Matmerk med støtte fra Landbruks- og matdepartmentet.

Hvilke mat- og drikkevarer som kommer gjennom nåløyet bestemmes av en uavhengig fagjury, som gjør en grundig vurdering av kvalitet og smak. Produkterne skal være produsert i Norge, laget av lokale og norske råvarer og gjerne basert på lokale oppskrifter. De skal også være blant de aller beste i sin kategori. Juryen ledes av Harald Osa.

 

Beskyttede Betegnelser: Nasjonal matskatt

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den beskyttelsen og anerkjennelse de fortjener. Beskyttede betegnelser reguleres av egen nasjonal forskrift og det er Mattilsynet som foretar den endelige godkjenningen. Beskyttede betegnelser tilsvarer EUs PGI-ordning.