Gå til innholdet

Færre arbeidsulykker i landbruket

I 2016 har antall dødsulykker i landbruket halvert, sammenlignet med treårsperioden før. I fjor mistet fire livet i landbruket. Tre av dem omkom i leirraset i Sørum i november. Det opplyser Arbeidstilsynet om.

Ikke en bonde å miste

Arbeidsulykker i landbruket kan og skal forebygges, og avhenger av gode tiltak som ivaretar sikkerheten. For å sikre trygge arbeidsplasser er det nødvendig med et kontinuerlig HMS-arbeid. Høsten 2014 ble både HMS-standarden og en ulykkeregistrering innført i kvalitetssystemet i landbruket (KSL). Siden den gang er over 12.000 revisjoner gjennomført, der revisoren også har vurdert bondens HMS-arbeid på gården.

Registrering av arbeidsulykker i landbruket

KSL oppfordrer bønder til å registrere ulykker gjennom HMS-standarden. Ulykkene registreres via nettsiden www.ksl.no: Ulykkesregistrering. Registreringen er anonym, og oversikten bidrar blant annet til å legge grunnlaget for utviklingen av flere forebyggende HMS-tiltak. De siste tre årene har 1300 bønder registrert ulykker i ulykkeregistreringen.

– Vi bruker oversikten til å identifisere årsaker til arbeidsulykker i landbruket, samt utvikle nye tiltaksplaner sammen med Norsk Landbruksrådgiving. At bøndene selv registrer arbeidsulykker på gård bidrar til å bevisstgjøre viktigheten av HMS-tiltak på gård, sier KSL-sjef Tom Roterud i Matmerk. 

Oversikten hos Arbeidstilsynet finner du her