Gå til innholdet

Dispensasjon – Bruk av Nyt Norge på Urkraft havregryn

P.g.a uvanlig stor omsetning av tørrvarer som følge av Covid-19-epidemien, kombinert med dårlig kornhøst i fjor, gir Matmerk dispensasjon til å benytte Nyt Norge på Urkraft havregryn.

Dispensasjonen gjelder for perioden 20. mars – 1. november 2020 og er gitt under følgende forutsetninger:

  • Norgesmøllene forplikter seg til å benytte så mye norsk havregryn som mulig i Urkraft i perioden, og ikke under 60% norskandel i det enkelte produkt i dispensasjonsperioden
  • Norgesmøllene forplikter seg til å jobbe for å få dispensasjonsperioden til å bli så kortvarig som mulig

Samtidig oppfordrer Matmerk at Norgesmøllene inngår flere kontrakter med norske bønder om produksjon av grynhavre for å sikre tilgang på norsk råvare i fremtidige sesonger.