Gå til innholdet
Matmerk Landskap grovfor

Vanskelig fôrsituasjon krever ekstra innsats

Mattilsynet har kommet med flere råd og anbefalinger knyttet til import av fôr til dyr. Spesielt er det viktig å være på vakt mot afrikansk svinepest.

I sommer har det vært lite regn og tørken har gjort tydelig skade på både åker og eng. For de som har vurdert å slå ned åker og produsere grovfôr så er det kommet avklaringer rundt dette som skal gjøre at du som kornprodusent ikke taper på å hjelpe husdyrprodusentene. Les mer om Landbruksdepartementets avklaringer her

For de som skal importere grovfôr så har Mattilsynet kommet med en del viktige anbefalinger og krav. Spesielt gjelder dette for fra land som kan ta med seg afrikansk svinepest til Norge. Les rådene fra Mattilsynet her og husk at du som importør er ansvarlig hvis det skulle komme uønsket smitte til landet.