Gå til innholdet
Nyt Norge kuer pa Bjolsund gard MM web

Uten vann å drikke, mjølker kua ikke!

Skrevet av Francisca Witsø den 12.1.2015

Det er mye å tenke på rundt drikkevann til kuene, som tilstrekkelig tilgang, hygiene og plassering.

En ku drikker i gjennomsnitt mellom 60 og 100 liter per dag, og noen enda mer. Tilgang på nok vann er viktig både for dyras velferd og for å produsere nok melk. For hver liter melk som blir produsert regner man at kua må ha 3 liter vann. Derfor er det viktig å ha tilstrekkelig mange drikkepunkter, ha gode rutiner for renhold og kontroll av drikkekar.
 
 «Man burde rengjøre drikkekarene ofte, helst hver dag, ved å skrubbe over med en børste og skifte ut vannet. Da forhindrer man vekst av alger i drikkekaret,» forteller Roger Otervik, pedagogisk leder på Hvam vgs. «Når man rengjør kar og nipler hver dag får man også sjekket at alt fungerer som det skal.»
 
KSL drikkevann rutiner hvam Matmerk
 
God tilgang for alle kuene
Kuene foretrekker å drikke fra en fri vannflate, men drikkenipler kan være et fint suppleringsalternativ. En ku kan drikke inntil 20 liter i minuttet, og derfor er det viktig at fyllingskapasiteten er tilstrekkelig. «Det er viktig å fordele drikkekarene på ulike steder i fjøset, både for å unngå trengsel og for å hindre at noen kuer holder andre kuer borte fra karet. Det hender jo at kuene mobber hverandre, og nekter andre kuer tilgang til drikkevann som en måte å holde dem utenfor,» kan Otervik fortelle. Det bør ikke være mer enn åtte kyr per enkelt drikkekar, og det bør regnes minimum ti centimeter fri drikkekarkant per ku for store kar.
 
Plassering er alfa omega
Fordi det ofte blir endel vannsøl rundt drikkeplassene, bør drikkekarene være plassert over et gjødselareal. Dette er spesielt viktig i fjøs med talle, for å unngå oppbløting av underlaget. Karet må plasseres slik at dyr som drikker ikke stenger for annen trafikk i fjøset, og ikke for nære kraftfôrautomatene. Kommer det vann i disse skapes det uhygieniske forhold og grobunn for bakterier.