Gå til innholdet

En kort film om KSL

Se filmen som viser hvorfor du gjør egenrevisjon.

Endringene i KSL-standarden er basert på lov- og forskriftsendringer, samt innspill fra produsentmiljøer, råvarekjøpere, veiledningsapparatet og revisorkorpset.

Nytt i år
•    Gjennomføring av vernerunde med aktuelle tiltak i HMS-arbeidet. Se punkt 2.2
•    Tiltak for smittebeskyttelse ved besøk i besetninger og flytting av dyr mellom besetninger. Se punkt 6.2 og 8.2
•    Nye krav til føring av plantevernjournal som følge av endring i forskrift om plantevernmidler
•    Nye krav om lagring av mineralgjødsel som følge av endring i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver 
•    Krav om risikovurdering av de enkelte skiftene i grønnsaksproduksjonene. Se punkt 5.2.8

Din KSL-oppfølging
På «Din egen gard» (logg inn via «Logg inn KSL” på ksl.no) har du tilgang til ditt eget område for din/deres KSL-oppfølging. Bruk sjekklistene ved egenrevisjonen aktivt for å lage tiltaksplaner.

Mangler du passord 
Mangler du passord til innlogging på «Din egen gard», kan du bestille nytt i påloggingsvinduet som du kommer til etter at du har klikket på «Logg inn KSL». Brukernavnet ditt er det samme som produsentnummeret ditt. Matmerk sin KSL-bondeweb har gjennom Produsentregisteret felles brukernavn og passord med flere landbruksorganisasjoner.

Oppdatering av kontaktinformasjon
For at vi skal kunne gi deg rask informasjon og eventuelle påminnelser om KSL er det viktig at du/dere er registrert med riktig kontaktinformasjon, inkludert mobiltelefon og epost. Oppdater din/deres kontaktinformasjon inne på «Din egen gard» (knappen «Endre kontaktinformasjon» under fanen «Min profil»).   

Dokumentert kvalitetsproduksjon med felles kvalitetssystem
Mattilsynet og Arbeidstilsynet anerkjenner KSL-standarden som nasjonal bransjestandard for henholdsvis primærproduksjon og helse, miljø og sikkerhet (HMS), og den fanger dermed opp alt aktuelt lovverk knyttet til disse områdene. Norge har et omfattende regelverk for matproduksjon. KSL forenkler arbeidet ditt og danner ikke minst grunnlaget for at du som bonde får et levende kvalitetssystem på gården ved å sette mål, planlegge, utføre, kontrollere og korrigere. Slik bygger du opp under din egen soliditet som kvalitetsprodusent av norsk mat.

Har du spørsmål, kan de rettes til Matmerk eller dine råvarekjøpere.

Lykke til med KSL-arbeidet og egenrevisjonen!