Gå til innholdet
Kjersti-Brustad-Tautra-bonde-kyr-ku-landskap-MM-05165

Alt du trenger å vite om oppdatert KSL-standard

Skrevet av Mads Opsahl den 4.10.2018

Oppdaterte krav og regler fra varemottakerne og myndighetene er nå oppdatert i KSL-standarden. Fra 8. oktober vil alle brukere finne den oppdaterte standarden inne på «Din side» i KSL. - Største endring i år er tilpassing til den nye Dyrehelseforskriften, sier KSL-sjef Tom Roterud.

Høsten er tiden for bøndenes «selvangivelse» - egenrevisjonen i KSL. Nytt av året er tilpassing til den nye Dyrehelseforskriften.

- Vi må hele tiden tilpasse og justere oss etter nye krav og regler fra varemottakerne og myndighetene og sammen med faggruppene jobber vi kontinuerlig med å holde KSL-systemet oppdatert. Vi får også viktige innspill fra brukere av systemet og den norske bonden er god på å komme med forbedringsforslag, sier KSL-sjef Tom Roterud i Matmerk.

KSL-systemet oppsummerer over 1800 sider med offentlige lover og forskrifter. Arbeidet med å digitalisere og forbedre dagens løsning er allerede i gang.

- Vi skal gjennom en digitaliseringsprosess frem mot 2020 og her skal bonden være i førersetet. KSL er jo først og fremst bonden sitt verktøy, avslutter Roterud.

 


Vet du hva KSL er og hvor tykk "selvangivelse" norske bønder må fylle ut hvert år?


 

Viktigste endring - Dyrehelseforskriften

Den nye Dyrehelseforskriften innebærer først og fremst at dyreeier blir gitt et større ansvar for forebyggede helsearbeid, med krav til blant annet smittevernplan. Hensikten med de nye reglene er å hindre spredning av smitte mellom dyrebesetninger.

- Dyrehelseforskriften innebærer en del endringer på bl.a. smittevernplan, innføring av karenstid og egenerklæring ved flytting av storfe, svin og kameldyr mellom besetninger, sier Elin Røssvoll som er veterinær og seniorrådgiver i Matmerk.

Les mer om den nye Dyrehelseforskriften

 

37 000 gjennomfører hvert år på nett

Den nye KSL-standarden blir lagt ut på «Din side» i KSL – det vil si via pålogging din egen gard på www.ksl.no. Bortimot 37 000 bønder gjennomfører egenrevisjonen på nett og dette tallet øker for hvert år. Antall som må få KSL-standarden på papir, fordi de ikke har tilgang på pc og internett minker tilsvarende hvert år. Dette året er det i underkant av 2500.

Den reviderte KSL-standarden skal legge grunnlag for at drifta er i tråd med lover, forskrifter og krav fra varemottaker. KSL ivaretar krav til internkontroll og ikke minst til at gården har styringsverktøy for å nå sine produksjonsmål og er en trygg og sikker arbeidsplass.

Ta kontakt

KSL-oppfølgingen innebærer at egenrevisjon skal gjennomføres minimum hver 12. måned og vi ønsker lykke til med å ta den reviderte standarden i bruk. Er det spørsmål eller innspill til standarden så send e-post på ksl@matmerk.no

 


TIPS

Hvordan gjennomfører du egenrevisjon på nett?

Se filmen om KSL


 

Litt fakta

  • KSL-systemet oppsummerer over 1800 sider med offentlige lover og forskrifter.

  • 37 000 bønder gjennomfører egenrevisjonen på nett og dette tallet øker for hvert år.

  • Nye krav og regler fra varemottakerne og myndighetene oppdateres i KSL hvert år.

  • Største endring i 2018 er tilpassing til den nye Dyrehelseforskriften.