Gå til innholdet
Ku-pa-beite-MM-06712- Foto_Caroline_Roka
Foto:Caroline Roka

Merking av storfe

Mattilsynet tildeler nå alle storfeprodusenter en sju-sifret dyreholds-ID. Denne skal benyttes i øremerket til kalver født fra og med 1. januar 2020.

Hos øremerkeleverandørene kan du nå bestille både øremerker med produsentnummer (merking i 2019) og med dyreholds-ID (merking i 2020).

- Kalver født til og med 31. desember 2019 skal som før ha øremerker med produsentnummer.
- Kalver født fra 1. januar 2020 skal ha øremerker med dyreholds-ID.

Din dyreholds-ID finner du ved å logge deg på Mattilsynets skjematjeneste.

 

Fra 1. januar 2020 vil det ikke lenger være mulig å bestille øremerker med produsentnummer for nyfødte kalver.

Hvis du har småfe, benyttes samme dyreholds-ID også for storfe.

Bestilling av øremerker til småfe fungerer som tidligere.
 

Hvordan ser storfemerket med dyreholds-ID ut?

- Alle offisielle øremerker innledes med MT NO, som står for Mattilsynet Norge

- Dyreholds-ID-en for storfe har sju siffer, som dyreholds-ID for småfe

- Individnummeret innledes med sifferet 0, som står bakerst på samme linje som dyreholds-ID-en

- De fire siste sifrene i individnummeret velger du selv, og de står i stort format på egen (nederste) linje

 

Verdt å merke seg!

- Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes

- Alle storfe født fra 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med dyreholds-ID

- Dersom du ikke er à jour med å merke dyra innen 1. januar 2020, må du merke med øremerker som var gyldige da dyret ble født

- Når alle kalver født før 1. januar er merket, destruerer og kaster du ubrukte øremerker med produsentnummer

- Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før 1. januar 2020 skal ikke ha nye øremerker.

- Etter 31. desember 2019 kan du ikke lenger bestille øremerker til kalv med produsentnummer

 

Hvorfor dyreholds-ID for storfe?

Endringene i mange fylker og kommuner fra nyttår 2020 gjør at produsenter i berørte kommuner får nytt produsentnummer. Av tekniske grunner kan ikke disse nye produsentnumrene benyttes i elektroniske øremerker.

Mattilsynet har derfor besluttet at dyreholds-ID skal brukes på øremerker for nyfødt storfe.


Når og hvordan får de berørte nytt produsentnummer?

Det nye produsentnummeret ditt vil være klart når forvaltningen avslutter sin konvertering, i løpet av de første dagene i januar. Du vil få tilsendt informasjon om hvor du finner ditt produsentnummer.

Det er viktig at du oppdaterer dine kontaktopplysningen hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at vi kan nå deg.