Gå til innholdet

Matmerk rydder i KSL-databasen

Vi rydder i KSL-databasen. Dette innebærer at vi nå i starten av februar sender langt flere brev og SMS-varsler enn hva som er normalt. Noen vil oppleve at vi etterspør egenrevisjon og lukking av avvik hvor datoene vi viser til er relativt gamle. Noen vil motta både brev og SMS med informasjon om dette.

I forbindelse med at vi skal lansere "ny KSL" i 2019 har vi behov for å rydde i KSL-databasen. Vi må være mest mulig oppdatert før flytting til nytt system. Dette gjelder først og fremst KSL-informasjon knyttet til manglende lukking av avvik og manglende utført egenrevisjon. Vi ser at det på noen foretak er lenge siden det er registrert egenrevisjon og/eller at avvik ikke er registrert lukket, til tross for at fristen er overskredet. I noen tilfeller skyldes dette at foretak ikke lenger har produksjon, og at dette ikke er meldt til oss. Vi beklager at noen av dere vil motta både SMS og brev i forbindelse med "ryddesjauen". 

Dersom du ikke lenger har mat- og/eller fôrproduksjon, eller ikke tilbyr Inn på tunet-tjenester: Send en e-post til ksl@matmerk.no Skriv "sluttet" i emnefeltet og oppgi navn, produsentnummer og telefonnummer i meldingen. 

Dersom du skal utføre egenrevisjon eller melde at avvik lukket: Gå til "Din egen gard" via pålogging øverst til høyre på denne siden. 

Dersom du har behov for forlenget frist for lukking av avvik: Send en begrunnet søknad til ksl@matmerk.no Husk å oppgi hvilket avvik det gjelder, produsentnummer og telefonnummer.