Gå til innholdet
IMG_9016

Er du klar for høsten?

Skrevet av Mads Opsahl den 16.9.2019

Høsten har mange oppgaver som skal utføres og er ei travel tid. Det er også ei tid med mange ulykker på gården. Hva med å ta en vernerunde nå før høsten for alvor setter inn?

Uhell og ulykker

Uoppmerksomhet og «skulle bare»-ulykkene topper lista på årsaker til uhell og ulykker. Dette kom frem i den store HMS-undersøkelsen som ble gjennomført i vinter. De som har hatt en ulykke der uoppmerksomhet er grunnen, har også en økt tendens til å ha flere nestenulykker.

Det å ha et mer bevist forhold til egen sikkerhet kan være til stor hjelp i en ellers travel hverdag. Derfor anbefales det å gjennomføre en vernerunde nå før høsten for alvor setter inn.

Ta med alle på vernerunde

Vernerunden er viktig for å finne risikoområder. En vernerunde gjennomfører du enklest ved at du tar med alle som er på gården, både ansatte og familie, og faktisk går en runde på gården. Alle kan se etter og notere ned det som kan utgjøre en fare og hva som skal gjøres for å utbedre det aktuelle faren.

Det skal gjennomføres en årlig vernerunde på gården og dette er en del av egenrevisjonen.

God orden på gården er viktig

Ha det ryddig på gården! Det bør gjennomføres et planmessig arbeid med orden og ryddighet. God orden på gården gir mer effektiv drift og bedre trivsel. Ryddige driftsbygninger og orden på utearealene kan hindre/forsinke spredning av ild dersom det oppstår brann.

God orden og ryddighet er også viktig for landbrukets omdømme og et sikrere arbeidsmiljø.

Trygt for barna

Sørg for at barn har trygge områder å oppholde seg på. Barn skal ikke være passasjerer på traktor eller annet utstyr dersom det ikke finnes ekstra sete med sikring.

Barn og ungdom under 18 år skal ikke settes til arbeid som kan utgjøre særlig risiko, eller som overstiger deres fysiske eller psykiske yteevne. Det skal gjennomføres en risikovurdering før barn eller ungdom settes i arbeid.

Risikovurderinger

En viktig del av HMS-arbeidet er å vurdere hvilken risiko ulike aktiviteter og situasjoner kan medføre. Risikovurdering er viktig for en bevisstgjøring og ikke minst gjennomføring av forebyggende tiltak knyttet til ulike arbeidssituasjoner. Når en har gjort gode risikovurderinger, er det lettere å ta forholdsregler så en unngår skader og ulykker.

  

Risikovurdering - Slik gjør du det


  1. Hva kan gå galt?
  2. Hvor ofte kan det skje?
  3. Hva er konsekvensen hvis det skjer?
  4. Hvordan redusere risikoen?
  5. Gjennomføre tiltak og ny gjennomgang