Gå til innholdet
veltet minilaster (2)
Foto: Kari-Anne Aanerud/Norsk Landbruksrådgiving

Stor undersøkelse om ulykker i landbruket

Alle bønder inviteres og oppfordres til å delta i en ny spørreundersøkelse om ulykker i landbruket. "Samarbeidsgruppa for HMS i landbruket" som består av Norsk Landbruksrådgiving, Matmerk, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag står bak undersøkelsen.

Målet er å lære mer om hvordan ulykker oppstår for å kunne drive mer målrettet forebygging. Spørreundersøkelsen gjennomføres nettbasert nå i januar. Alle som er registrert med epost i Produsentregisteret mottar spørreundersøkelsen. Har du ikke epost eller ikke finner den i innboksen din, kan du klikke deg på linken nederst i saken -  Svarfrist er 1. februar.

Delvis er det samme spørsmål som i tilsvarende tidligere undersøkelser, i tillegg til en del nye spørsmål. Resultatene skal være klare i god tid før vårens jordbruksforhandlinger.

  • Det er viktig at flest mulig deltar i undersøkelsen. Resultatene danner grunnlag for videre arbeid med HMS i landbruket, sier Gette Eidesen som er nestleder i styret for Norsk Landbruksrådgiving og ansvarlig for fagområde HMS i styret.

Undersøkelsen er også et viktig grunnlag for utviklingen av en ny og bedre HMS-løsning i KSL. Landbruks- og matdepartementet og landbrukets organisasjoner er opptatt av å lære mer om hvordan ulykker oppstår for å kunne jobbe bedre med forebygging.

  • Mange svar gir mer kunnskap. Vi trenger mer kunnskap for å kunne målrette innsatsen som styrker bondens arbeidsevne, og gi bedre råd om sikker og god praksis i arbeidet på garden, sier nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen.
     
  • Det er veldig positivt at det gjennomføres en slik undersøkelse. Dette er et viktig tema som angår alle i landbruket, sier Trond Reierstad som er styreleder i Tine og Norsk Landbrukssamvirke.
     
  • Jeg syns ofte slike undersøkelser er litt vanskelig å svare på, men vær ærlig og svar med en gang, det hjelper! Nettopp ditt svar er viktig for at våre arbeidsplasser skal være tryggere i framtida, understreker Kjersti Hoff som er styreleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
     

Her finner du undersøkelsen