Gå til innholdet
veltet minilaster (2)
Foto: Kari-Anne Aanerud/Norsk Landbruksrådgiving

HMS-undersøkelsen er nå avsluttet

Den store spørreundersøkelse om ulykker i landbruket er nå avsluttet. "Samarbeidsgruppa for HMS i landbruket" som består av Norsk Landbruksrådgiving, Matmerk, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag står bak undersøkelsen.

Undersøkelsen ble avsluttet 1. februar og vi takker alle de 12 400 som har bidratt. Resultatene fra undersøkelsen blir viktige grunnlag for utviklingen av en ny og bedre HMS-løsning i KSL. Landbruks- og matdepartementet og landbrukets organisasjoner er opptatt av å lære mer om hvordan ulykker oppstår for å kunne jobbe bedre med forebygging.​

Takk for innsatsen!