Gå til innholdet

Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.
Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: vi i samspill oeygun stjaerne nodel

Fjære Gård AS

Fjære Gård AS

1. oktober 2018

Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Yrkesopplæring/skolering/omskolering
Tilbud for psykisk funksjonshemming
Tilbud i psykisk helse
Arbeid og språkopplæring for flyktninger
Rusrelatert omsorg

Inn på tunet er ubestridt bra

Inn på tunet er ubestridt bra

2. juni 2014

Studier fra Høgskolen i Hedmark, Norden og Nederland er samstemte, Inn på tunet gir bedre helse og høyere livskvalitet.

Lærer om samspillet mellom dyr og mennesker

Lærer om samspillet mellom dyr og mennesker

26. november 2018

- Det er viktig å få et mer bevisst forhold til hvordan dyr kan motivere og bidra til å skape en god læringsarena, sier lærer Tonje K. Halvari fra Tana videregående skole.

Oddan alpakka

Oddan alpakka

9. januar 2020

Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilbud i psykisk helse
Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens

På Støbakkvik gård opplever brukerne mestring

På Støbakkvik gård opplever brukerne mestring

6. oktober 2018

- Vi ønsker å gi omsorg til mennesker som har falt utenfor det ordinære tilbudet. Når hverdagen gir utfordring skal de kunne mestre og føle seg trygg, sier Inn på tunet tilbyder Linda Austnes.

TORVALD HADLAND

TORVALD HADLAND

30. april 2015

Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilbud for psykisk funksjonshemming
Tilbud i psykisk helse

Jeanette får utfordret seg selv på mange plan

Jeanette får utfordret seg selv på mange plan

2. mai 2018

- Her får jeg utfordret meg selv på nye områder, i tillegg kan du komme på jobb selv om du har en dårlig dag. De er veldig flink til å tilrettelegge for hver enkelt, sier Jeanette.

STALL HØSTRØEN

STALL HØSTRØEN

19. februar 2019

Avlastning, barnevern
Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Terapi/Terapiridning
Tilbud for fysisk funksjonshemming
Tilbud for psykisk funksjonshemming
Tilbud i psykisk helse
Arbeid og språkopplæring for flyktninger
Rusrelatert omsorg

STALL SISSENER

STALL SISSENER

9. januar 2020

Barnehage/gårdsbarnehage / tilbud til barnehager og førskolebarn
Skolefritidsordning/fritidsaktiviteter for barn i skolealder
Skole/Gården som pedagogisk ressurs
Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
Yrkesopplæring/skolering/omskolering

Høringsdokument for demens 2020

Høringsdokument for demens 2020

9. juli 2015

Landbrukets Inn på tunet tilbud gir mulighet for å skape et godt liv for personer med demens.