Gå til innholdet

Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.
Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: inn paa tunet fagstoff rapporter

For Inn på tunet gårdsbruk

For Inn på tunet gårdsbruk

1. februar 2018

Som Inn på tunet-gård er du en del av et viktig, nasjonalt nettverk som skaper gode opplevelser for mennesker i nærmiljøet – for barn og unge, mennesker med rusproblemer, funksjonshemmede og eldre. Her finner du litt om søknadsprosessen og verktøy du trenger for å komme i gang.

1 Nasjonal Veileder Inn på tunet 2015

1 Nasjonal Veileder Inn på tunet 2015

9. januar 2019

Gården som læringsarena for barn og unge. Mange elever har behov for et tilrettelagt tilbud. Undervisning og opplæring blir direkte knyttet til landbruket, ressursforvaltning og bærekraftig utvikling som konkretiseres og synliggjøres for elevene.

Arbeidstrening

Arbeidstrening

17. desember 2014

Inn på tunet tilbyr grønt arbeid til voksne og ungdommer som har behov for arbeidstrening, rehabilitering og avklaring av muligheter.

Barn og unge

Barn og unge

17. desember 2014

Barn og unge lærer på forskjellige måter og trenger innimellom et avbrekk fra en vanlig skoledag. Inn på tunet kan gjøre den store forskjellen.

Skjerven godkjent som Inn på tunet gård

Skjerven godkjent som Inn på tunet gård

28. september 2014

- Det er fantastisk å være tilbake hit, og det er en egenverdi å ha dyr i behandlingstilbudet. Dere leverer god kvalitet på tilbudet, noe denne godkjenningsordningen beviser, sa Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, da hun delte ut diplomet til eierne av Skjerven Gård.

Inn på tunet-løftet evaluert

Inn på tunet-løftet evaluert

3. november 2015

Mange kommuner mener IPT-tilbudene som er etablert gjennom IPT-løftet, er økonomisk lønnsomme for kommunen

Green care in Nordic countries UMB 2012

Green care in Nordic countries UMB 2012

5. oktober 2013

Rapport fra Nordisk forsker workshop om Green care / Grønn omsorg / Inn på tunet. Inneholder status for arbeidet med Inn på tunet konsept i de nordiske landene og en presentasjon av aktuelle forskningsprosjekt. Inneholder også anbefalinger for videre utvikling innen området.

Forskning og kompetanse for Inn på tunet  UMB-2013

Forskning og kompetanse for Inn på tunet UMB-2013

11. oktober 2013

Rapport som tar for seg forskjellige områder for Inn på tunet og ser på forskjellige løsninger for hvordan vi kan øke kunnskapen, både for tilbydere av tjenesten og for de som skal vurdere tilbudet

Om Inn på tunet

Om Inn på tunet

12. september 2015

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Helse og omsorg

Helse og omsorg

20. august 2013

Positive hverdager øker livskvaliteten. Inn på tunet gir brukere som virkelig trenger det et fast punkt i hverdagen.