Gå til innholdet
inn-paa-tunet-sommerskole-foto-inger-eide-nordseth
Praktiske gjøremål på gården Jostua Bele: F.v Naguse, Rahel, Helga Bele og Samuel er i gang med å reparer hagebordet. Foto: Inger Eide Nordseth

Trives på sommerskole

Skrevet av Inger Eide Nordseth den 7.7.2016

Farah og flere andre de unge innvandrerne i Surnadal trives på sommerskole.

– På sikt har jeg lyst til å jobbe på eldresenteret, sier Farah.
Det er de to Inn på Tunet tilbyderne Helga Bele og Solveig Haglund som tilbyr sommerskolen. De har samarbeid med voksenopplæringen i Surnadal kommune. De to gårdbrukerne stiller gårdene sine til disposisjon tre dager i uka. Her får de språktrening og en praktisk introduksjon til arbeidslivet i landbruket, men det gir og trening til arbeidslivet generelt.

Solveig kommer fra Gården Oppistua Øye i Surnadal og Helga kommer fra garden Bele, Jostua i Bæverfjord, 2 mil fra Skei i retning mot Halsa. De unge innvandrere som er fra Somalia og Eritrea har vært i Surnadal fra 7 måneder til 2 år. 

Praktiske gjøremål
Farah er i full gang med å steke vafler. Naguse, Rahel og Samuel er i ferd med å reparere et hagebord. Både Helga og Solveig snakker riksmål for å jevne ut språkhindringer og dialektproblemer. Faktisk så mye at de av og til slår over til bokmål når de er ferdig med dagen.: – Du blir jo garantert snekker, sier Helga til Rahel. Som mener hun håndterer skrutrekkeren bra.: – I dag har vi leid ei ku til inseminering i fjøset, vi gjør en del praktiske ting på gården, legger inn gras til kyrne, klipper plen, stabler ved og mye mer. Vi snakker også en del om mat og forskjellen mellom grovt og fint brød, forteller Helga Bele. Det at deltakerne har hatt fastemåneden Ramadan byr på litt utfordringer, men de har fått med seg mat som de har spist om natta.
 

Godt utbytte
Olav Bergheim er enhetsleder for Voksenopplæring og integrering i Surnadal kommune. Han forteller at deltakerne er mellom 18 og 55 år og er en del av et introduksjonsprogram som følger skoleåret. I sommer er det et fire ukers sommerprogram og de har 10–15 deltakere med.
 – Vi ser at de har stort utbytte av det. Språktreningen er viktig og landbruket er ei stor næring i distriktet her. Målet er at de skal kunne leve av egen inntekt til slutt. Han forteller også at han er imponert over at Helga og Solveig har fått tilskudd til forprosjektet fra IMDi (Integrerings og mangfoldsdirektoratet) til å tilby etablereropplæring til innvandrere fra høsten. 
Bare to prosjekt ble presentert i IMDi; Surnadalsprosjektet og Bergensprosjektet, det følte de to brukerne var eksklusivt.
 

Nytt prosjekt fra høsten
Etablereropplæringa tilbys til innvandrere som har fullført 2 (3) åring pliktig opplæringstilbud, men som ikke har søkt videre på skole eller har jobb å gå til.:
 – Det er viktig for kommunen at disse personene forsetter med en aktiv hverdag og tar i bruk sine samla ressurser til en mulig etablering av egen bedrift, sier Bergheim. Han tar imot tilbudet med åpne armer og sier de gjør en viktig jobb med integreringen i kommunen. Her er det viktig å være med å dra lasset.
– Vi tror det vil være viktig for å kartlegge deres ressurser, komme borti et miljø og på sikt håper vi at de kan klare å starte en egen bedrift, sier Solveig Haglund. Prosjektet vil bidra til å kartlegge mere av deres ressurser og få mulighet til å bli del av et miljø. På sikt håper vi
at noen kan starte egen bedrift. Prosjektet vil bli evaluert etter ett år.