Gå til innholdet
inn-paa-tunet-Bele-Jostua-Baeverfjord-Heidrun-Solstad-Helga-Bele-Solveig-Hagelundinger-eide-nordseth-matmerk
Matlaging er noe som vekker minner: F.v Heidrun Solstad, Helga Bele og Solveig Hagelund med kjente retter som bakels, mølsgraut og bringebærsyltetøy. Foto: Inger Eide Nordseth

Tar i bruk ressursene til personer med demens

Skrevet av Inger Eide Nordseth den 10.8.2016

Inn på tunet i Surnadal gir meningsfulle dager i godt selskap. - ”Ennj at e skoill få så goe vænna når e vart gammel”.

Livet på Bele Jostua i Bæverfjord og Oppistua Øye på Øyamoen i Surnadal er en perfekt ramme for å aktivere og spre livsglede hos hjemmeboende personer med demens. Aktiviteter inne og ute får fram livsgnisten og vekker gamle minner.

Helga Bele og Solveig Haglund er tilknyttet ordningen Inn på Tunet og har samarbeid med Surnadal Kommune. To dager i uka hver åpner de gården for aktiviteter. Brukerne er hjemmeboende, og målet er å få med personer i en tidlig fase av sykdommen. De har hatt tilbudet siden 2012. I tillegg har Solveig Frisklivstilbud og gir et allmennpedagogisk tilbud til Øye skole. Helga har i tillegg helgeavlastning for barnevern. 

Får brukt ressurser
– Tjenestene som tilbys skal gi mestring, utvikling og trivsel, her mener vi at gården har flere fortrinn, sier Heidrun Solstad, som er sykepleier i Hjemmetjenesten i Surnadal. Hun er kontaktperson for dagaktivitetstilbudet.
For eldre som er rammet av demens, er livet på gården en fin arena for både aktivitet, trivsel og ro. Etterpå prater de om dagen sin. Dette er det eneste tilbudet for hjemmeboende demente i Surnadal.
- Her får de formiddagsmat og middag, gode samtaler og de får bruke ressursene sine. Det er forsket på at det utsetter sykdomsforløpet, og det er bedre enn å sitte hjemme uten stimuli. Vi får også huske på at de pårørende er omsorgspersoner full stilling, både natt og dag. Det letter også deres situasjon, sier Heidrun.

Tilpasser aktiviteten
De to tilbyderne henter brukerne personlig. På den måten får de innblikk i spesielle behov den enkelte måtte ha. 
- Smått er godt, sier Helga og Solveig og forteller at de har grupper på maks.3 deltaktere per dag. Dette gjør at alle deltakerne blir sett og får tilpassete oppgaver.
- Kanskje er det spesielle ting de har vært opptatt av, som vi kan ”Spore” dem inn på, sier Solveig.
De får gode tilbakemeldinger fra pårørende, om at tilbudet betyr mye for dem.

Aktiviteter følger årstid: Grønnsaker er en ressurs på høsten. Foto: Inger Eide Nordseth

Aktiviteter vekker minner
- På en gård finner vi aktiviteter både ute og inne  hele året, det stopper aldri.  Brukerne mister det nære minnet. Her kan vi finne ting som vekker tidligere minner, og kjente oppgaver kan tilpasses, forteller Helga Bele. De kan stelle i grønnsakhagen, eller lage kjente retter; Dravle, mølsgraut og spannost  vekker minner om både smak og lukt.
- Vi kan for eksempel sette fram ei trillebår med noe arbeid som skulle vært gjort, og de tar fatt på dette uten videre spørsmål, sier Bele.

Godt samarbeid
De to tilbyderne har et godt samarbeid seg i mellom, og et bra samarbeid med Surnadal kommune.  De har jevnlige møter og jobber med å sette sammen de riktige brukerne.

I Møre og Romsdal finnes det en tilbyderorganisasjon som Helga og Solveig er en del av. Dette er et godt nettverk for godkjente Inn på tunet-tilbydere. 
- Her kan vi kan dele erfaringer med hverandre. Der kan vi godt utveksle ideer og spore til en felles innsats mot aktuelle kjøpergrupper.