Gå til innholdet
stene_ipt_demens_IMG_1589
Mona Skogen og Solbjørg Aleksandersen selger den gode dagen ved Store Stene gård utenfor Fredrikstad

Selger den gode dagen

- Vi selger den gode opplevelsen som forhåpentligvis skal sitte i kroppen ut dagen - og vi ser at brukerne er fornøyde, forteller Inn på tunet-tilbyder Mona Skogen.

- Vi håper at det å være hos oss kan utsette en sykehjemsinnleggelse med minst 1-2 år for brukerne. Vi avlaster de pårørende, noe som gjør at de klarer å stå i sin omsorgsrolle lenger, og vi tror man unngår apati og depresjon hos den syke. En dag hos oss gir glede, aktivitet og sosialt samhold, forteller Mona Skogen, Inn på tunet-tilbyder ved idylliske Store Stene gård i Onsøy utenfor Fredrikstad.

Venter for lenge
Store Stene gård er Fredrikstad kommunes omsorgstjenestes første tilbud til 10-14 yngre personer med demens, som ellers består av ordinært dagtilbud og skjermet enhet på sykehjem.

- Vi ser at mange venter for lenge før de søker plass på et dagtilbud. Dess tidligere i sykdomsforløpet man kommer hit, dess mer glede har brukeren av aktivitetene og det sosiale fellesskapet, sier Skogen.

Hadde mange planer
Skogen har jobbet fulltid med Inn på tunet siden 2011. Tanken, da hun bestemte seg for å satse for fullt, var mange.  Blant annet å bruke gården som en arena for grønnsaksdyrking, anlegge en sansehage sammen med brukerne, gå til anskaffelse av sau og bruke gårdens møbeltapetserverksted  til diverse håndverksaktiviteter.

- Vi var opptatt av at brukerne skulle ha reelle arbeidsoppgaver, og vi ønsket å gi dem mestringsfølelse, forteller Skogen.

Skogen og hennes kollega, Solbjørg Aleksandersen, skjønte fort at de måtte benytte gården som arena på en annen måte.

- Brukerne hadde dårligere finmotorikk enn vi var klar over og likte ikke å delta i stell av dyr.

Ingen fasit
I dag brukes gården som arena til å ivareta restevner og det friske hos de yngre demente - og til å gi dem et nytt sosialt nettverk.

- Det er ingen fasit på hvordan vi skal eller bør drive med aktivitet. Vi ser etter to års drift at tilbudet er i konstant forandring, alt etter hvem som kommer til oss. Målet er å ivareta det friske og gjøre ting brukerne kan klare og har glede av. Her skal det ikke mases, og man møter mennesker i samme situasjon.
 

Sylting av frukt og grønnsaker, vedhogst, dans og trim, baking, raking og turgåing er blant aktivitetene som faller i smak blant brukerne.
Det er dokumentert at fysisk aktivitet kan utsette symptomene ved tidlig demens.

- Vi prøver å lufte oss litt hver dag, sier Skogen.

Fort farget
Brukerne anbefales å være tilstede på Stene gård to-tre dager i uka, og alle har faste dager.

- Vi jobber mye med at fellesskapet i gruppen skal være godt. Brukerne blir veldig fort farget av hverandre. Det hender at vi foreslår at en bruker skal bytte dag slik at personen mestrer aktivitetene og fungerer godt i fellesskapet.

En vanlig dag på Stene gård
En vanlig dag på Stene gård begynner klokken 8. Da hentes brukerne hjemme hos seg selv av en sjåfør som også er hjelpepleier. Klokken 09.30 ankommer brukerne gården og spiser frokost. Mellom klokken 10.45 og 12 gjennomføres en planlagt aktivitet. Klokken 12 er det tid for litt kaffe, før man videre går i gang med en annen aktivitet. Rundt klokken 14 serveres det middag.
Når brukerne blir kjørt hjem klokken 15 får de også med seg "Den gule boken".

- I den skriver vi litt om hva vi har gjort av aktiviteter og spist i løpet av dagen. Boken er et viktig bindelegg mellom tilbud, bruker og pårørende, forteller Skogen.
Noen ganger må brukerne følges helt til døren for at det skal føles trygt for både dem og de pårørende.