Gå til innholdet
kongsbergmodellen-nettverkmøte-ipt-alle

Nettverket som setter bruker i fokus

Skrevet av Inger Eide Nordseth den 18.11.2018

I Kongsberg kommune er Inn på tunet forankret i en egen tverrfaglig gruppe.De kjøper bruker plasser fra seks Inn på tunet gårder.

kongsbergmodellen-nettverkmøte-itp-kommune
ER ANSVARLIG TVERRFAGLIG SAMARBEID: F.v Elin Dalhskås NAV, Hege Askestad Demenskoordinator, Cecilie Lerstang, Leder arbeidslag IPT, og Nina Søya, ansvarlig for koordinerende enhet i Kongsberg.

-Slik kan vi skape en forutsigbar hverdag for tilbyder og bruker og vi får stor variasjon i tilbudene vi kan gi hver bruker, forteller Cecilie Lerstang.
Hun er rådgiver på oppvekstkontoret i Kongsberg og leder arbeidslag 3 Inn på tunet.
Hun har vært i jobben i ett år. Som tidligere pedagog ved ungdomsskole erfarte hun at historiene hun fikk høre ute på gårdene var viktig å bruke i nettverket.
Oppveksttjenesten kjøper 14 plasser, helse & omsorg kjøper 13 plasser, NAV er i prosess med mål om å tilrettelegge for Inn På Tunet-plasser.

Arbeidslagsmodellen
Arbeidslagsmodellen ble startet i 2009 i Kongsberg kommune. De driver forebyggende arbeid på tvers av enheter og arbeidsoppgavene spenner over flere fag og ansvarsområder.  Kommunen har til sammen 11 arbeidslag hvorav Inn på tunet er ett av dem.
- Det er mange kommuner som misunner oss den modellen, sier Nina Søia som. Hun har ansvar for koordinerende enhet i Kongsberg og har vært med helt fra oppstarten .
Med seg i arbeidslaget har de i tillegg demenskoordinator Hege Askestad, Bente Anita Tømmerbakke, saksbehandler helse og omsorg. Erik Zakariassen Almhjell som representerer den jordbrukstekniske delen mot IPT-tjenester.  Videre er modellen forankret opp mot rådmannen som evaluerer den hvert år.
- Styrken vår er at vi er godt tverrfaglig sammensatt. Vi har skapt et unikt nettverk i kommunen med samarbeidet mot våre Inn på tunet bønder,  NAV, kultur, helse & omsorg og oppvekst i kommunen, forteller Nina Søia.
 
Lærer hverandre å kjenne
De har nettverksmøter i Kongsberg  1-2 ganger pr år. Representanter fra de seks gårdene, NAV, fra helse & omsorgstjenesten og representanter fra flere skoler er tilstede. Stemningen er god rundt bordet. Her knytter de kontakter og blir kjent med andre i nettverket.
Solveig Pedersen Aas representerer Nordre Aass Gård i Skollenborg. Hun var med fra starten.
- Jeg ble innkalt til et møte i 2009 da de startet med å kartlegge dette og i 2010 hadde vi vår første bruker. I dag er jeg her for å bli kjent med nye tilbydere, nye folk i arbeidsgruppen og de nye skolekontaktene, forteller hun.
- Ja, i dag er det skoler her som ser tilbyderen sin for første gang, og omvendt at tilbyder møter representanter for skolene, sier Cecilie Lerstang.

Seks skoler har elever på gårdene i kommunen.
Det er Hvittingfoss barne- og ungdomsskole, Skrim ungdomsskole, Vestsiden ungdomsskole, Tislegård ungdomsskole, Kongsgårdmoen skole og Skavanger skole. 
I tillegg er Skavanger barneskole representert på dette nettverksmøtet.

- Ja, jeg er svært imponert over at arbeidet de tok initiativ til allerede i 2007 fortsatt fungerer så bra.  Det er stor stas, sier Bård Olsen rektor ved Vestsiden ungdomsskole.

 
kongsbergmodellen-nettverkmøte-ipttilbyder-ramberg
GODT SAMARBEID: Cecilie Lerstang sammen med Kai Henning Ramberg ved Nordre Hvam Gård.

IPT- tilbyderne deler erfaringer
På nettverksmøtet får alle de seks gårdene presentert seg. Kongsberg kommune har inngått Inn på tunet samarbeid med følgende godkjente Inn på tunet gårder:
Nordre Hvam Gård v/Kai Henning Ramberg, Nordre Aas Gård v/Solveig og Peder Pedersen Aas, Hamremoen Gård v/ Diana Ewalds, Menings – og mestringsgården ved Elisabeth Johansen, iLåven AS v/ Bente Lande og Grøtterud gård v/ Lene Dokka Nilsen.

Gjennom presentasjonen deler de stolt historier om livet på gården, hvordan oppgavene er knyttet opp mot læreplanen og ikke minst resultater det gir brukerne som deltar der .

Kai Henning Ramberg startet med Inn på tunet etter en tidligere karriere som automatiker. Etter 24 år i teknisk bransje startet han i omsorgsbransjen.
- Det har jeg ikke angret ett sekund på, ta i mot mennesker med spesielle behov og hjelpe dem er motiverende og givende, forteller han. I tillegg til de gode tilbakemeldingene fra pårørende og foreldre, så tar jeg imot besøk fra Sverige og andre deler av landet som vil høre om modellen jeg er med på.
Som flere av de andre tilbyderne forteller under møtet, så er det ikke alltid mengden aktiviteter som betyr mest for bruker. Det må tilpasses dagsformen.
- Vi må ført hilse og bli enig om hva som passer den dagen, sier Ramberg.
Elisabeth Johansen fra Menings – og mestringsgården forteller at hun bruker mange dyreslag i møtet med brukeren og finner det dyret som passer for å bygge erfaring og mestring.

- Alle brukerne har ressurser, det er viktig å finne noe de klarer å få gjennomført, sier hun.
 
kongsbergmodellen-nettverkmøte-ipt-larer-vestsiden
REPRESENTANTER FOR SKOLENE: F.v Magne Haraldstad Rådgiver ved Tislegård Ungdomsskole og Baard Olsen, rektor ved Vestsiden Ungdomsskole.
Forankret i opplæringstanken
En viktig suksessfaktor for arbeidsmodellen er at undervisningsmodellen på gårdene er koblet opp mot læreplanen. Den har de forankret i et eget dokument som Inn på tunet tilbyderne har tilgang til.

- Jeg ser dere gjør en viktig jobb i forhold til den nye læreplanen. Nå er det en ny og overordnet del på gang som omfatter blant annet folkehelse og livsmestring. Dere er midt inne i dette og forankrer det opp mot de punktene vi må forholde oss til, sier Baard Olsen , rektor ved Vestsiden ungdomsskole.
Rektor Britt Ellen Fagerheim ved Skavanger barneskole mener tilbudet kan passe til elever på hennes skole.
- Vi har elever med flerkulturell bakgrunn. Der kan det være en vanskelig balansegang med hensyn til spesialundervisning. Her kan hverdagslige aktiviteter ute på gården være gull verdt, avslutter hun.