Gå til innholdet
Inn-paa-tunet-Nordstjerna-Vidis-med-hest
DEN PERFEKTE LÆRINGSARENA: Vigdis Smith mener Gården er den perfekte læringsarena. Foto: Eli Strand

Med hesten som læremester

Skrevet av Eli Strand den 10.10.2019

Læring trenger ikke foregå i et fysisk klasserom og innenfor tradisjonelle rammer. På Nordstjerna Stall i Fjerdingby lærer elevene både matematikk og språk både i naturen og i stallen, men aller helst på hesteryggen.

Stall Nordstjerna har sitt utspring fra småbruket Nordhagan i Rælingen, som ligger idyllisk til ved Nitelva og fuglereservatet Årnestangen. Her har ekteparet Vigdis og Jason Smith skapt et undervisningssenter med hester i sentrum.

-Vi tror at alle er gode på noe, bare de får sjansen. Derfor satser vi på undervisning tilpasset hver enkelt elev sånn at alle kan føle mestring og utvikle seg i sitt eget tempo. Det er fullt mulig å følge læreplanen og nå kompetansemålene også utenfor det fysiske klasserommet, sier Vigdis Smith.

Trenger anerkjennelse

Inn-paa-tunet-Nordstjerna-Kristine-paa-hest
SKOLE PÅ HESTERYGGEN: Kristine har ingenting imot å ha skoledagen på hesteryggen.

I stallen til Vigdis er det plass til alle, og det gjelder også for elevene som får tilrettelagt undervisningen gjennom Inn på Tunet (IPT).

-Noen av elevene har spesielle behov, men vi har også helt vanlige gutter og jenter som har utbytte av å komme hit og få undervisning tilpasset spesielt for dem. Vi tar dem ikke ut av undervisningen selv om vi tar dem ut av klasserommet noen dager i uka og vi har et godt samarbeid med skolen, sier hun.

Vigdis bruker hver eneste anledning hun har til å framsnakke Inn på Tunet. Gjennom seks år har hun hatt mange fornøyde elever og foreldre og er stolt over at hun har klart å få flere elever tilbake i skolen, og som senere har klart å fullføre videregående skole.

-Nå må flere få øynene opp for det arbeidet vi driver med og innse at vi er en læringsarena på lik linje med det ordinære skoletilbudet, ivrer hun.

Hesten som læremester

Det er ikke tilfeldig at Vigdis og mannen begynte å ta imot skoleelever. Det lille gårdsbruket i Akershus har alltid vært drevet som et flerbruk og som odelsjente har Vigdis alltid visst at hun trengte flere ben å stå på. Kafedrift og ride kurs var allerede på plass da gården ble godkjent for Inn på Tunet.

-Nå skaper vi faktisk arbeidsplasser og er en viktig aktør i nærmiljøet, sier hun stolt.

Det er heller ikke tilfeldig at det ble hesten som ble selve læremesteren på gården.

-Hesten møter ungdommene på en ærlig og fin måte og gir dem selvtillit. Det er fascinerende og oppleve at et lite barn kan håndtere en hest på 600 kilo, og jeg er veldig privilegert som får lov til å legge til rette for disse møtene mellom dyr og mennesker.

-Bruk oss!

Inn-paa-tunet-Nordstjerna-Kristine-og-Vigdis
LATTER PÅ GÅRDEN: Kristine skulle gjerne vært på gården og ridd hver eneste dag.

Vigdis skulle ønske at flere i skolen og kommunen kunne se verdien av å bruke Inn på Tunet. I tillegg ønsker hun å få ungdommene inn i et opplegg på et tidligere stadium, før de dropper helt ut av skolen og ikke lengre klarer å fungere sosialt. Hun presiserer at de har alle papirer i orden og har ansatt en pedagog som kan legge opp et undervisningsopplegg tilpasset den enkelte.

-Jeg husker vi hadde en jente som sprang og gjemte seg i krybba til hesten fordi hun var redd for de andre barna. Heldigvis tødde hun opp etterhvert og endte til slutt med å løpe rundt og leke og hoie sammen med de andre. I mange tilfeller opplever vi også at elever som selv har slitt med å finne seg til rette, vokser med oppgavene, og ender opp med å lære opp nye elever i hestestell. Da føler jeg virkelig at jeg har verdens mest givende jobb, sier hun.

Pause i hverdagen

Inn-paa-tunet-Nordstjerna-Silje-portrett
LÆRER PÅ GÅRDEN: Silje lærer både matematikk og engelsk på Stall Nordstjerna

En av dem som får deler av skoletilbudet sitt på Stall Nordstjerna, er ungdomsskoleeleven, Silje. Hun elsker livet i stallen ser frem til de to dagene hun får være med hestene.

-Jeg har blitt god venn med mange av de andre her og er også blitt veldig knyttet til hestene. Det gir meg en egen ro å få lov til å komme her og stelle med hestene og få en liten pause fra hverdagen.

Silje ønsker ikke å fortelle i detalj hva som er grunnen til at hun er på Stall Nordstjerna, men har ingen spesielle behov og er en av dem som klarer seg godt faglig også i den ordinære skolen.

-Menge tror at vi bare slapper av og koser oss her på gården, men der tar de kraftig feil. Vi må for eksempel lære oss å beregne riktig fôrmengde til hestene og da blir det fort mye matematikk. I tillegg har vi vanlig undervisning både i stallen, på hesteryggen og i det lille klasserommet vårt på låven, forsikrer Silje.

-Det fineste med hester er at det ikke er noen konflikter. Venninnene mine og jeg kan krangle så busta fyker, men når det gjelder hestene er det bare kos og samhold – hver eneste dag.

Stall Nordstjerna:

  • Nordstjerna Undervisningssenter har drevet med Inn på Tunet i seks år.
  • Gården heter Nordhagan og ligger i Fjerdingby i Akershus.
  • Inn på Tunet sysselsetter 3,5 årsverk på gården
  • Stall Nordstjerna driver også med annen aktivitet knyttet til hestene, og driver blant annet med terapiridning og aktiviteter for barn og ungdom etter skoletid.