Gå til innholdet
Sentrale aktører under åpningsarrangementet på Meltvedt: Terje Halleland, statssekretær i LMD, Vetle og Birgit Øverland, vertskap på Meltvedt gård utenfor Skien.  Hege Lindstrøm og Kolbjørn Almlid, hhv daglig leder og styreleder i Inn på tunet Norge SA
Sentrale aktører under åpningsarrangementet på Meltvedt: Terje Halleland, statssekretær i LMD, Vetle og Birgit Øverland, vertskap på Meltvedt gård utenfor Skien. Hege Lindstrøm og Kolbjørn Almlid, hhv daglig leder og styreleder i Inn på tunet Norge SA

Lansering av samvirkeforetaket Inn på Tunet Norge SA

Statssekretær Terje Halleland deltok på lanseringen av Inn på Tunet Norge SA på Meltvedt Gård i Skien onsdag 28. september

Lanseringen av  samvirkeforetaket, Inn på Tunet Norge SA skal styrke bondens mulighet til å selge Inn på tunet- tjenester og konkurrere om oppdrag hos kommunene, NAV og andre aktuelle kunder. Basert på godkjenningsordningen for Inn på tunet som Matmerk driver.

Statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet deltok på lanseringen av Inn på Tunet Norge SA på Meltvedt Gård i Skien, sammen med representanter for Landbruks- og matdepartementet, Inn på Tunet Telemark, Akershus og Trøndelag, Fylkesmannen i Telemark, Skien kommune, Norges Bondelag, Telemark Bondelag, GOAL AS, Innovasjon Norge Telemark, Telemark Bonde- og Småbrukarlag, Gjensidige og Hjalmar Johansen videregående skole.

Meltvedt gård

Meltvedt gård i Skien kommune tilbyr aktivisering og skjermet sysselsetting av personer med rus og psykiske lidelser. Gården er en unik arena for aktivitet, trening og opplevelser. Gården har blant annet storfedrift med ca 100 dyr, ponnystutteri med om lag 25-30 ponnier, smådyr og gårdsverksted. Birgit og Vetle Øverland ved Meltvedt gård har tilbudt Inn på tunet-tjenester på gården over 12 år for blant andre Skien kommune.