Gå til innholdet
steinker-kommunew-ipt
Rådmann Torunn Austheim og rådgiver Grete Waaseth synes de får mye ut av IPT-tjenestene de kjøper i Steinkjer kommune.

Kjøper IPT-tjenester for 2,1 mill. kroner i året

Skrevet av Inger Eide Nordseth den 5.7.2019

Steinkjer kommune kjøper Inn på tunet tjenester for godt over to millioner kroner i året. - Vi får valuta for pengene, sier rådgiver i Steinkjer kommune, Grete Waaseth.

Steinkjer kommune er Norges nest største landbrukskommune. De bærer dermed også preg av bruken av IPT-tjenester. Rådmann Torunn Austheim og rådgiver  i Plan- og utredningstjenesten Grete Waaseth forteller at det er naturlig for dem å hente tjenester innenfor landbruket. Et gårdsbruk er en mangfoldig arena, med dyr og utstyr, det er viktig for brukere med så sammensatte behov.

- Vi får valuta for pengene,  og det er ikke spesielt kostbart i forhold til å bygge ut andre tjenester. Vi har anbud som kommer godt ut, og IPT-gårdene kan levere både på pris og kvalitet.
 
Varierte tilbud
De er tilknyttet ulike gårder som gir tilbud innen for skole, psykiatri, de har gruppetilbud for demente og de med kognitiv svikt, og i tillegg har de hatt et spesialpedagogisk tilbud. Det siste er avsluttet, men de ønsker å ta det opp på nytt.
De har også hatt tilbud om arbeidstrening og språktrening til flyktninger i kommunen.
Spesielt ser de at området som omfatter skole og demens har vært veldig populært.

Ventelister
- Dagplasser for demente har åpenbart vært en suksess, og der får vi mange gode tilbakemeldinger. De som håndterer de demente ser at de får mere ro over seg og at de er mer tilfredse.
- Vi har venteliste på tilbudet for demente, så det sier seg selv at det er ettertraktet, forteller Waaseth.
Gårdene de kjøper fra er Linåsve, Vådal, Landsem, Tømmerdalsaunet, Brattlia og Vang.
 
binde-skole-vang-ipt
Vang gård på Stod i Steinkjer leverer tjenesten ”Gården som pedagogisk ressurs”. Elever og lærere ved Binde Barneskole koser seg og lærer mye på gården.

IPT i ordinær undervisning
Binde Barneskole i Steinkjer har kjøpt IPT-tjenester hos Vang gård i fem år og er svært fornøyd. Rektor ved skolen Ole Jomaas forteller at elever i andre, tredje og sjette klasse er med på undervisning på gården. Det er ikke et spesialpedagogisk opplegg, men for alle elever ved skolen (såkalt "gården som pedagogisk ressurs" GSPR). (Dette intervjuet ble gjort på høsten).
- Vi har god erfaring med dette, i dag skal de sette poteter og kålplanter. Elevene får være med på hele prosessen fram til potene høstes.  Elevene mener de har stor nytte av dette, de  føler at de er på ”arbeid”, forteller rektor. Han mener det er viktig å lære elevene kunnskap om sitt eget lokalmiljø og hvor maten kommer fra.

Steinkjer kommune har hatt et prosjekt rundt bestillerkompetanse der leder og mellomledere så på velferdstjenester. IPT ble brukt som case her.
- Der jobbet vi med å bli bevisst på hva vi vi skulle etterspørre av tjenester, sier Waaseth.
Kommunen har ikke øremerket midler til IPT, men de vil fortsette å kjøpe disse tjenestene.
- Det har blitt en naturlig del av tilbudet.

Les mer om prosjektet bestillerkompetanse her:
 

http://www.steinkjer.kommune.no/bestillerkompetanse-inn-paa-tunet-tjenester.4985923-74164.html

Les mer om opplæringsprogram for flyktninger her:

http://www.steinkjer.kommune.no/inn-paa-tunet-med-jobb-i-sikte.5079054-74164.html