Gå til innholdet
inn-paa-tunet-fagbrev-lesteberg-barn-Maren-Erikstad-Johansen-foto-inger-eide-nordseth
Skaper liv i barnehagen: Ungene i distriktet trives godt med Maren ved dumpehuska. Foto: Inger Eide Nordseth

Jubler over fagbrev

Skrevet av Inger Eide Nordseth den 8.2.2016

Maren Erikstad Johansen (22) jublet da hun fikk fagbrevet som Barne-og ungdomsarbeider. Hun er den første fagarbeideren som er utdannet på IPT-gården Lesteberg i Vestby.

Maren er en energisk ung dame og møter oss i full lek med ungene ute i Vestby Naturbarnehage, hun får fart på dumpehuska og ungene flokker seg rundt henne.  Latteren sitter løst, men veien dit har ikke vært helt enkel. Hun vil gjerne fortsette å jobbe her lenger.

Glad jeg fikk plass
Hun gikk først Helse og Sosialfag på Ås Videregående skole, senere tok hun faget; Barne og ungdomsarbeider på Drømtorp, så tok jeg påbygging på Ås Videregående skole. Så langt så greit.
- Jeg reiste opp til Nord Norge for å studere sykepleie, men ulike omstendigheter gjorde at jeg brøt studiene. Det ble for langt fra familie, moren min ble rammet av kreft, i det hele tatt mistrivdes jeg. 
Veien gikk tilbake til Ås. Der var hun så heldig å få vikariat i barnehagen. Etter hvert fikk hun lærlingeplass, og i desember 2015 sto hun med fagbrevet.
- Jeg startet egentlig i en annen barnehage i distriktet, men trivdes ikke så godt der, så fikk jeg plass her og er veldig glad for det.

Gården som ressurs og lærearena
Bjørg Tvedt Strøm er utdannet Lektor og har tilleggsfag fra NMBU. Fag som hjelper henne med å gjøre det best mulig i jobben. Hvordan bruke dyr i samhandling med mennesker, og gården som pedagogisk ressurs.
- For meg var det viktig å skape en god arbeidsplass og ikke minst skape et miljø der barn og voksne trives.  Eivind og jeg fikk sjansen til å skape noe sammen. 
Eivind Strøm overtok gården i 1998. I tillegg til barnehagedriften driver de utleie av studentboliger, lagerplass til båter, båtservice, bioenergi, snøbrøyting, vårfeiing,  tomteryddingsjobber, gartnertjenester og graving for å nevne noe. I tillegg produserer de korn og høy. De er med i ordningen ”Inn på Tunet” (IPT), det har de vært siden 2009.

– Maren er en fantastisk solskinnshistorie, sier Bjørg. Vi gratulerer henne med fagbrevet. Hun trengte bare noen som møtte henne på hennes premisser. Maren Erikstad Johansen (22) og Bjørg Tvedt Strøm. Foto: Inger Eide Nordseth

Varierte dager
Maren forteller om dagene i barnehagen. Det er ikke en helt ”vanlig” barnehage.
- Vi er mye ute i skogen, tenner bål, og skolegruppa har samlinger i Bryggerhuset. Der tenner vi bål og gjør oppgaver i skolebøker. Jeg har opplevd at det er mye mer ”frilek” i andre barnehager. Her har vi en del gruppearbeid, noe jeg tror er bra for ungene. 
Da leser de, gjør oppgaver eller spiller spill.
- Jeg stortrives her og har lyst til å jobbe her lenger, så har jeg lyst til å studere til å studere barsel og barnepleie, forteller Maren.

Solskinnshistorie
– Maren er en fantastisk solskinnshistorie, sier Bjørg. Hun trengte bare noen som møtte henne på hennes premisser.
- Jeg var veldig spent på om jeg skulle bestå. Nå er jeg så lykkelig som det går an. Nå starter begynnelsen av arbeidslivet med et fagbrev i hånda. 
Styrer og veileder i barnehagen Kristin Bråthen Alvim har fulgt henne opp mot slutten av lærligneperioden og opp mot fagprøven.
- Hun har stått på og gjort alt hva hun har kunnet av forberedelse til denne fagprøven. Det har hun lykkes med og til og med fått meget godt bestått. Det er kjempebra og vi er stolte av henne.