Gå til innholdet
margrethe-svinvik-surnadalkommune-1
DET VAR VIKTIG Å FORNYE TILBUDET: Margrethe Svinvik er kontaktperson for dagaktivitetstilbudet i Surnadal kommune. Foto: Privat

IPT- En ressurs for brukere og pårørende

Skrevet av Inger Eide Nordseth den 6.2.2018

- IPT tilbudet er en ressurs brukere og pårørende. Det var viktig for oss å fornye tilbudet, og du trenger ikke være veldig syk for å benytte tilbudet, sier leder i Hjemmetjenesten i Surnadal Kommune, Margrethe Svinvik.

- IPT tilbudet er en ressurs brukere og pårørende. Det var viktig for oss å fornye tilbudet, og du trenger ikke være veldig syk for å benytte tilbudet, sier leder i Hjemmetjenesten i Surnadal Kommune, Margrethe Svinvik.

Det er pr. i dag kapasitet til 12 brukere. Det er tre brukere fordelt på to dager i uken på hver av gårdene  på Bele Jostua i Bæverfjord og Oppistua Øye på Øyamoen i Surnadal.

- Vi ønsket å fornye tilbudet fordi dagtilbud har den effekten at behovet for helsetjenester blir mindre. Dette er bra både for brukeren av tilbudet og helsetjenestene. Selv om du får en demensdiagnose, eller av andre grunner har sviktende hukommelse, så er det mye som er som før. Inn på tunet legger til rette for at deltakerne kan bidra i ulike dagligdagse aktiviteter, samtidig som en kan treffe andre og ha sosialt samvær rundt gode måltider, sier Svinvik.

Tjenestene som tilbys skal gi mestring, utvikling og trivsel i trygge rammer, her mener vi at gården har flere fortrinn, sier Margrethe Svinvik. Hun er kontaktperson for dagaktivitetstilbudet.

Får brukt ressurser
For personer som opplever svikt i hukommelsen på grunn av demens eller annen sykdom, er livet på gården en fin arena for både aktivitet, trivsel og ro. Samtaler omkring ulike tema og aktiviteter, blir det også tid til. Dette er det eneste dagtilbudet for hjemmeboende med demens i Surnadal.
- Her får deltakerne formiddagsmat og middag, gode samtaler og de får bruke ressursene sine. Det er forsket på at det utsetter sykdomsforløpet, og er et fint alternativ til å være hjemme og kanskje ikke ha så mye å ta seg til. Vi får også huske på at de pårørende kan være omsorgspersoner full stilling, både natt og dag. Dagtilbudet letter også deres situasjon, sier Margrethe.

jostua-bele-w-1
INVESTERER PÅ BELE: Helga Bele har investert i nye lokaler ved Bele, Jostua i Bæverfjord. Foto: Edvard Bele Sæterbø, AERA Film.
Oppfordrer til å bruke tilbudet
Demens er enda et tabubelagt område. Vi har spurt litt om dette.
-Synes pårørende det kan være tabu å ta i bruk tilbudet?
- Tabuet ligger vel ofte i at pårørende eller de selv synes de er for friske til å ta i mot tilbudet. De tror de må være syke for å ta i mot tilbudet. Derimot kan de heller oppleve at de får mange positive effekter av å være med. 
- Kan du utdype dette?
- Dette tilbudet er ikke et behandlingstilbud gjennom helsevesenet, men et alternativt tilbud som er drevet av personer som ser at gården og mulighetene der er en fin arena for både unge og gamle der sansene blir stimulert og de kan bruke ressursene sine i trygge omgivelser. Inn på tunet kan benyttes lenge før det blir aktuelt med annen type helsehjelp som hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. Demenskoordinator i kommunen, Heidrun Solstad, har tett samarbeid med driverne av Inn på tunet, og bidrar med råd og veiledning der det er behov for det. Ellers er det en vanskelig situasjon å oppleve at hukommelsen svikter. En demensdiagnose kan være noe en ønsker å skjule i det lengste fordi en ellers stort sett er frisk, derfor kan det oppleves vanskelig å delta på dagtilbud. Hvis hukommelsen blir dårligere fører det ofte til at vi trekker oss tilbake fra sosiale sammenhenger, og vi unngår situasjoner som vi er redde for ikke å mestre. Derfor er dette tilbudet så bra, og derfor er det også vanskelig å få nye brukere. Vi må stadig informere om Inn på tunet, og det er uten tvil et kjempegodt tilbud.

Hun forteller også at tilbudet kan være så enkelt som en dagstur. Driverne av inn på tunet kommer gjerne hjem til deg for å bli kjent, og de henter og bringer deg til og fra gården.
- Så ikke vær redd for å ta kontakt med kommunen, Helga eller Solveig, om du selv, eller du har en i nær familie som trenger en forandring hverdagen, oppfordrer Margrethe Svinvik.