Gå til innholdet

Inspirerende og forklarende film om gården som læringsarena

Skrevet av Inn på tunet den 5.4.2019

Inn på tunet Møre og Romsdal viser hva Inn på tunet-tilbudet kan bety i praksis.

Inn på tunet Møre og Romsdal har det siste året arbeidet med å få på plass filmer som forteller om de gode Inn på tunet-tjenestene som finnes i fylket. Prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge, og filmene er produsert av Nanseth Media med gårdene til medlemsbedriftene som filmlokasjon.